1. Arbeitsfelder  und  Organisationen  der  Sozialen  Arbeit  :  eine  Einführung  /  Kirsten  Aner, Peter Hammerschmidt. - Wiesbaden : Springer VS, 2018. - VII, [1], 189 s. - (Basiswissen Soziale Arbeit ; 6).

                   54679

 1. Ekonomiczno-społeczne następstwa migracji na obszarach górskich na przykładzie Karpat Polskich / Piotr Cymanow. - Warszawa : Difin, 2018. - 282 s.

                   54685

 1. Eksperyment w obszarze HR / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 153 s.

                   54686

 1. Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników : koncepcja i metodyka badań / Katarzyna Januszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 213 s. - (Zarządzanie / Uniwersytet Łódzki).

                   54687

 1. Employee  ownership  and  employee  involvement  at  work  :  case  studies  /  edited  by Daphne Berry,  Takao Kato.  -  Bingley  :  Emerald Group Publishing,  2018.  -  X,  229 s.  -  (Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms ; 18).

                   54675

 1. Employment law and human rights / Robin Allen, Rachel Crasnow, Anna Beale, Claire McCann, Rachel Barrett. - 3rd edition. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - LXIII, [1], 565 s.

                   54678

 1. Gegenwart    und    Zukunft    des    Sozialmanagements    und    der    Sozialwirtschaft    : aktuelle    Herausforderungen,    strategische    Ansätze    und    fachliche    Perspektiven     / hrsg. Waltraud Grillitsch,  Paul Brandl,  Stephanie Schuller.  -  2.  Auflage.  -  Wiesbaden  : Springer VS, 2018. - X, 544 s.

                   54680

 1. Gestaltung von Innovationen in Organisationen des Sozialwesens : Rahmenbedingungen, Konzepte und Praxisbezüge / hrsg. Johannes Eurich, Markus Glatz-Schmallegger, Anne Parpan-Blaser. - Wiesbaden : Springer VS, 2018. - VI, 348 s.

                   54681

 1. HR Business Partner : rola, filary, perspektywy / redakcja merytoryczna Karina Popieluch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 507 s.

                   54688

 1. Humans as a service : the promise and perils of work in the gig economy / Jeremias Prassl. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 199 s.

                   54682

 1. Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych / Kamila Malewska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 337, [1] s.

                   54689

 1. Kapitał    ludzki    w    kształtowaniu    zwinności    przedsiębiorstw    opartych    na    wiedzy    / Hanna Włodarkiewicz-Klimek. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018. - 187 s.

                   54690

 1. Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ;Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2018. - 375 s.

                   54691

 1. Labour law and social rights in Europe : the jurisprudence of international courts : selected judgements / edited by Maciej Łaga, Stefano Bellomo, Nicola Gundt, José María Miranda Boto. - Gdańsk : Gdańsk University Press, 2017. - 196 s.

                   54692

 1. Meritum  HR   /   red.  Jarosław  Marciniak.  -  3.  wydanie.  -  Warszawa  :  Wolters  Kluwer,  2018.  - 1035 s. - (Meritum).

                   54673

 1. Nauka  i  praktyka  w  służbie  człowiekowi  pracy  :  umowy  terminowe  /  redakcja  naukowa Anna  Musiała.  -  Poznań  :  Wydawnictwo  Naukowe  UAM,  2018.  -  241  s.  -  Prawo  /  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 218).

                   54693

 1. Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD / Tomasz Niedziński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XI, [1], 460 s. + płyta CD. - (Wzory Pism Becka).

                   54694

 1. Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych / Anna Kanios. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 333 s.

                   54695

 1. Prawo pracy : pytania i odpowiedzi / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Eliza Maniewska, Michał Raczkowski. - 6. wydanie, stan prawny na 10 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 666, [1] s. - (Seria Akademicka).

                   54674

 1. Procesy kierowania w administracji publicznej / Katarzyna Kłosowska-Lasek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 282 s.

                   54696

 1. Reducing inequalities in Europe : how industrial relations and labour policies can close the gap / edited by Daniel Vaughan-Whitehead. - Cheltenham ; Edward Elgar Publishing ; Northampton :Genewa, Switzerland : International Labour Office, 2018. - XXI, 612 s.

                   54676

 1. Rekrutacja    i    selekcja    personelu    /    Marek    Suchar.    -    4.    wydanie.    -    Warszawa    : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - X, 131 s.

                   54697

 1. Root-cause   regulation   :   protecting   work   and   workers   in   the   twenty-first   century   / Michael J. Piore, Andrew Schrank. - Cambridge : Harvard University Press, 2018. - XIV, 207 s.

                   54677

 1. Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie : jedna czy wiele? / Jerzy Szmagalski. - Wyd. 2, zaktual. - Warszawa : Difin, 2018. - 317 s.

                   54698

 1. Work, wealth and postmodernism : the intellectual conflict et the heart of business endeavour / Bradley Bowden. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - XXI, 341 s.

                   54683

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo / Natalia Potoczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2018. - 236 s.

                   54699

 1. Zbiorowe prawo zatrudnienia / Michał Brodecki [i in.] ; red. Jakub Stelina, Jakub Szmit. - Stan prawny na 20 kwietnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 399 s. - (Monografie).

                   54684