1. Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Janusz Kirenko, Magdalena Boczkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 391 s.

                   54517

 1. Collective bargaining developments in times of crisis / ed. Sylvaine Laulom. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2017. - XVIII, 342, [6] s. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 99).

                   54513

 1. The dawning of American labor : the new republic to the industrial age / Brian Greenberg. - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2017. - XII, 220 s. - (The American History Series).

                   54516

 1. Employment, labour and industrial law in Australia / Louise Floyd [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - LVI, 433 s.

                   54514

 1. Empowering young people in disempowering times : fighting inequality through capability oriented policy / ed. by Hans-Uwe Otto [et al.]. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. - X, 297 s.

                   54507

 1. European  youth  labour  markets  :  problems  and  policies  /  eds.  Miguel  Ángel  Malo,  Almudena Moreno Mínguez. - Cham : Springer, 2017. - X, 257 s.

                   54511

 1. Full employment and social justice : solidarity and sustainability / eds. Michael J. Murray, Mathew   Forstater.    -    Cham   :   Palgrave   Macmillan,   2018.   -   IX,   264   s.   -   (Binzagr   Institute for Sustainable Prosperity).

                   54504

 1. HR toolbox czyli Narzędziownik menedżera HR / Grzegorz Filipowicz. - Warszawa : Infor pl, 2018. - 198, [1] s. - (Personel & Zarządzanie).

                   54532

 1. International  social  security  law  /  Jean-Michel  Servais.  -  2nd  ed.  -  Alphen  aan  den  Rijn  : Wolters Kluwer, 2017. - 160 s.

                   54515

 1. Lista płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytania / pod red. Mariusza Pigulskiego. - 5. wyd., stan prawny: grudzień 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXI, 441 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

                   54503

 1. Migracje : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Tomasza Domańskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 228 s. - (Stosunki Międzynarodowe).

                   54518

 1. Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy / Zbigniew Dokurno. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 183 s.

                   54519

 1. A new theory of industrial relations : people, markets and organizations after neoliberalism / Conor Cradden. - New York : Routledge, 2017. - XII, 207 s. - (Routledge Research in Employment Relations).

                   54506

 1. Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka / Agnieszka Czubik [i in.]. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017. - 194, [8] s. - (Societas / Księgarnia Akademicka ; 103).

                   54520

 1. Obowiązki  zakładów  pracy  wobec  ZUS  w  2018  roku  /  Małgorzata  Kłos  [i  in.].  -  Stan  prawny  na dzień 1 stycznia 2018 r. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, 2018. - 592 s.

                   54521

 1. Płace  od  A  do  Z  w  2018  /  Monika  Cieślak.  -  Stan  prawny:  15  stycznia  2018  r.  -  Warszawa : HR Services Monika Cieślak, [2018]. - [8], 893 s. - (Od A do Z / HR Services).

                   54522

 1. Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami / Paweł Kubicki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2017. - 230, 34 s.

                   54524

 1. Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015 / Rafał Bakalarczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. - 233 s.

                   54523

 1. Poverty and low income in the Nordic countries/ ed. by Björn Gustafsson, Peder J. Pedersen. - London : Routledge, 2018. - X, 214 s. - (Routledge Revivals).

                   54505

 1. Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego / Marcin Kiełbasa. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - LI, 395 s. - (Monografie Prawnicze).

                   54496

 1. Problemy rodziny : 2007-2016 : (literatura polska i obca w wyborze). - Warszawa : GBPiZS, 2017. - XXVII, 215 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie ; 139).

                   26785 Czyt.

                   26786 Inf.

                   26787

 1. Problemy społeczne : między socjologią demaskatorską a polityką społeczną : księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego / red. nauk. Paweł Poławski, Dariusz Zalewski. - Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Socjologii, 2017. - 436 s.

                   54497

 1. Przedsiębiorcy   ukraińscy   w   Polsce   :   struktura   i   sprawstwo   w   procesie   osiedlenia   / Katarzyna Andrejuk. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. - 460, [1] s.

                   54531

 1. Reconstructing retirement : work and welfare in the UK and USA / David Lain. - Bristol : Policy Press, 2018. - XI, 212 s.

                   54508

 1. Social   dialogue   in   face   of   changes   on   the   labour   market   in   Poland   :   from   crisis   to  breakthrough  /  Jacek  Męcina.  -  Budapest  :  ILO; Warsaw  :  Oficyna  Wydawnicza  ASPRA-JR,  2017.  -  415,  [1]  s.

                   54525

 1. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego / Izabela Florczak. - Stan prawny na dzień: 15 stycznia 2017 r. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 315 s. - (Akademia Prawa).

                   54498

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : studium systemu / Hubert Witczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 453 s.

                   54499

 1. Trade   unions   and   migrant   workers   :   news   contexts   and   challenges   in   Europe   /   ed. by Stefania Marino, Judith Roosblad, Rinus Penninx. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing; Geneva : International Labour Office, 2017. - XIX, 403, [1] s. - (ILERA Publication Series).

                   54509

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : komentarz / red. Agnieszka Pietraszewska-Macheta. - 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 1048 s. - (Komentarze).

                   54526

 1. Wartość    pracy    w    percepcji    młodzieży    stojącej    u    progu    kariery    zawodowej    /   Danuta  Wosik-Kawala,  Ewa  Sarzyńska-Mazurek.  -  Lublin  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej,  2017.  -  227  s.

                   54527

 1. Welfare  beyond  the  welfare  state  :  the  employment  relationship  in  Britain  and  Germany  /  Felix Behling. - Cham : Palgrave Macmillan, 2017. - XIII, 295 s.

                   54512

 1. Wolontariat    studencki    krajowy    i    zagraniczny     /     pod    redakcją    Ewy    Marii    Kuleszy i Bernadetty Kosewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. - 138, [1] s.

                   54528

 1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych / Kamila Lewandowska, Tomasz Lewandowski. - Stan prawny na na 1 stycznia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 239 s. - (Poradniki Kadrowe).

                   54510

 1. Wyzwania etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Mirosław Szcześniak. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : EMENTON, 2017. - 214 s.

                   54500

 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od A do Z / Monika Cieślak, Piotr Ciborski. - Wyd. 7, stan  prawny:  1  stycznia  2018  r.  -  Warszawa : HR  Services  Monika  Cieślak,  [2018]. - 526 s.  -  (Od  A  do  Z  /  HR  Services).

                   54529

 1. Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 394 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).

                   54501

 1. Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. : nowe zasady zatrudnienia i dodatkowe obowiązki / Mariusz Makowski. - Warszawa : Infor pl, 2018. - 203 s. - (Prawo Pracy).

                   54530

 1. Zatrudnianie w podmiotach leczniczych / Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski. - Stan prawny na 20 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 245 s.

                   54502