1. Analiza   procesu   rekrutacji   i   selekcji   na   przykładzie   organizacji   z   sektora biznesowego i  administracji  publicznej   =   The  analysis  of  recruitment  and  selection  processes  based  on the example of a business enterprise and a public administration unit / Łucja Waligóra. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017. - 161 s.

                   54485

 1. Code du travail / annotations jurisprudentielles et bibliographiques par Christophe Radé, Caroline Dechristé. - 80e éd. - Paris : Dalloz, 2017. - CX, 3019 s.

                   54478

 1. Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013 / Sławomir Kuźmar. - Warszawa : Difin, 2017. - 268 s.

                   54486

 1. Diagnoza   jakości   kapitału   ludzkiego   w   organizacji   :   metody   i   narzędzia   pomiaru   /  Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 253 s.

                   54487

 1. Dokumentacja pracownicza : wzory kadrowe z komentarzem / pod red. Bożeny Lenart. - Stan prawny: listopad 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXXV, [1], 766 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

                   54488 Kadry

 1. Doskonalenie    kompetencji    zawodowych    w    profesjonalnie    zarządzanej    organizacji    /  Joanna M. Moczydłowska, Krystyna Serafin. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016. - 176 s.

                   54489

 1. Droit du travail, droit vivant / Jean Emamanuel Ray. - 26é éd. - Paris : Éditions Liaisons, 2018. - 471, [1] s.

                   54479

 1. Etyka adwokacka i radcowska : komentarz, orzecznictwo, kazusy i opinie / Małgorzata Król (red.). - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XVI, 596 s. - (Aplikacje Prawnicze : komentarz).

                   54490

 1. Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof  Pietrzykowski; aut.  Janusz  Gajda  [i in.]. - 5. wydanie, stan prawny na dzień 1.11.2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XV, [1], 1139 s. - (Komentarze Kodeksowe).

                   54492 Czyt.

 1. Masculinity,  labour  and  neoliberalism  :  working-class  men  in  international  perspective  /  eds. Charlie Walker, Steven Roberts. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - XVIII, 338 s. - (Global Masculinities).

                   54480

 1. Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018. - 206 s. - (Engram).

                   54491

 1. Poczucie umiejscowienia kontroli a wspieranie postaw przedsiębiorczych przy realizacji celów polityki  zatrudnienia  UE  /  Beata  Bołoz.  -  Katowice  :  Wydawnictwo  Naukowe  Sophia, 2017.  -  120  s.

                   54495

 1. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - 9. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 530 s. - (Seria Akademicka).

                   54484

 1. Polityka społeczna w działaniu : wybrane zagadnienia / red. Anna Witkowska-Paleń. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 192 s.

                   54494

 1. Praktyka pracy socjalnej / red. Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : Difin, 2018. - 213 s. - (Engram).

                   54493

 1. Technology  and  the  future  of  work  :  the  impact  on  labour  markets  and  welfare  states  /  Bent Greve. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. - IX, 153 s.

                   54482

 1. Transforming gender and family relations : how active labour market policies shaped the dual earner model / Asa Lundqvist. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. - IX, 196 s.

                   54481

 1. Urbanisation and labour markets in developing countries / Stuart W. Sinclair. - London : Routledge, 2018. - 115 s. - (Routledge Library Editions: Urbanization ; Vol. 8).

                   54483

 1. Wypowiedzenie stosunku pracy / Zbigniew Góral [i in.]. - Stan prawny na 20 listopada 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 341, [1] s. - (Biblioteka Prawa Pracy).

                   54476

 1. Zatrudnianie   pracowników   tymczasowych   :   komentarz   /   Anna   Reda - Ciszewska,   Magdalena Rycak. - Stan prawny na 6 listopada 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 219, [1] s. - (Komentarze Praktyczne).

                   54477