1. Dobre praktyki : doświadczenia powiatowych urzędów pracy / Dorota Alicka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2018. - 172 s. - (Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy ; nr 8).

                  54791

                  54792

 1. Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim : bibliografia za 2017 r. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2018. - V, 87 s. + dysk optyczny (CD-ROM).

                  10474 Czyt.

                  10475 Inf.

                  10476

 1. Emerytury i renty : 2010-2017 : (literatura polska i obca w wyborze). - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2018. - XVI, 159 s. - (Bibliografie / GBPiZS ; 141).

                  54784 Czyt.

                  54785 Inf.

                  54786

 1. Judgments   of   the   Administrative   Tribunal   of   the   International   Labour   Organization : 126th Session (April 2018-June 2018). - Geneva : International Labour Office, 2018. - wiele liczb.

                  54788

 1. Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail : 125e session (octobre 2017-janvier 2018). - Genève : Organisation internationale du Travail, 2018. - wiele liczb.

                  54787

 1. Kodeks pracy : komentarz / Andrzej Marian Świątkowski. - 6. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XVI, 1652 s. - (Komentarze Kodeksowe).

                  54774 Czyt.

 1. Migracje : 2009-2017 : (literatura polska i obca w wyborze). - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2018. - XXI, 152 s. + płyta CD. - (Bibliografie / GBPiZS ; 140).

                  40199 Czyt.

                  40200 Inf.

                  40201

 1. Odpowiedzialność   prawna   za   strajk   i   inne   formy   pracowniczego   protestu   / Małgorzata Kurzynoga. - Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 547, [2] s. - (Monografie).

                  54771

 1. Prawo pracy : zbiór przepisów : kodeks pracy, wynagrodzenia, urlopy i czas pracy, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe, Państwowa Inspekcja Pracy, bezpieczeństwo  i  higiena  pracy,   wypadki  przy  pracy,   choroby  zawodowe,   koszty  sądowe i   sądownictwo   pracy  /  red.   prowadzący   Mariusz   Kurzyński.  -   28.  wydanie,  stan prawny na 22 sierpnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 1107, [4] s. - (Seria z Paragrafem).

                  54772 Czyt.

 1. Rodzicielstwo  bez  ograniczeń   :   poradnik  dla  rodziców  z  niepełnosprawnościami  / Magdalena  Beszczyńska-Kamecka  [i in.].  -  Warszawa  :  Instytut  Spraw  Publicznych,  2018.  -  58, [2] s.

                  2461/A

 1. Rozwiązywanie   sporów   zbiorowych   :   informator   2016-2017   /   Ministerstwo   Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MRPiPS, 2018. - 63 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

                  54789

                  54790

 1. Skutki prawne śmierci pracodawcy / Marta Zbucka. - Stan prawny na 1 września 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 378 s. - (Monografie).

                  54777

 1. System   prawa   pracy.  T.  8,   Prawo   rynku   pracy   /   red.   nauk.   Mirosław   Włodarczyk   ; [aut. Renata Babińska-Górecka i 34 pozostałych]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 1621 s.

                  52515 Czyt.

 1. Wartość kapitału ludzkiego w organizacji w kontekście elastycznych form zatrudnienia : perspektywa interesariuszy / Magdalena Kot-Radojewska. - Dąbrowa-Górnicza : WSB, 2017. - 246 s. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej).

                  54770

 1. Wojewódzkie  Rady  Dialogu  Społecznego  :  działalność  w  2017  r.  /  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MRPiPS, 2018. - 186 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

                  54793

                  54794

 1. Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym / Piotr Mrozek. - Stan prawny: wrzesień 2018. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XIX, [1], 442 s. + dysk optyczny CD-ROM. - (Sektor Publiczny w Praktyce : pomoc społeczna).

                  54775

 1. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych : aspekty prawne i podatkowe / Paweł Majka, Małgorzata Rydzewska, Iwona Wieleba. - Stan prawny na 1 września 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 454, [1] s.

                  54776