1. Badanie efektywności wynagrodzeń : od kontroli kosztów do aktywizowania pracowników / Ewa Beck-Krala. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. - 234, [2] s. - (Rozprawy, Monografie = Dissertations, Monographs ; 317).

    54348

2. The Director-General's programme and budget proposals for 2016-17 : Governing Body 323rd session, Geneva, 12-27 March 2015 / International Labour Office. - Geneva : International Labour Office, 2015. - VII, 89 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 2 (suppl.)).

    54313

3. Draft programme and budget for 2016-17 and other questions. - Geneva : International Labour Office, 2015. - V, 71 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 2).

    54313

4. Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji / Jacek Tomkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 248 s.

    54349

5. Economics and management in information technology context : international week / ed. by Małgorzata Pańkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 185 s.

    54310

6. Employment and decent work for peace and resilience : revision of the Employment (Transition from War to Peace) Recommendation, 1944 (No. 71). - Geneva : International Labour Office, 2015. - III, 80 s. - (International Labour Conference (105 ; 2016) ; Rep. 5(1)).

    54326

7. Ergonomia a poznanie: odniesienia metodologiczne / Jan Jabłoński. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016. - 195 s.

    54350

8. Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna / Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson, Debra Satz. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - 719 s.

    54351

9. Financial report and audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014 and Report of the External Auditor / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2015. - III, 104 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015)).

   54313

10. Giving a voice to rural workers. - Geneva : International Labour Office, 2015. - IX, 133 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 3 (Pt. 1B)).

      54313

11. Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim : wybrane zagadnienia / Anna Lipka i Małgorzata Król (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 170 s.

      54352

12. Humanistyczna pedagogika pracy : rynek i rynek pracy jako obiekty badań / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 397, [1] s.

      54353

13. Information document on ratifications and standards-related activities : (up to 31 December 2014 ). - Geneva : International Labour Office, 2015. - VI, 310 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 3 (Pt. 2)).

      54313

14. Instrumenty zarządzania własną karierą zawodową / red. nauk. Monika Rutkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 240 s.

      54309

15. Kadry i płace : ujęcie prawne i praktyczne / (red.) Michał Biernacki, Anna Kasperowicz. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 416 s.

      54354

16. Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim / Barbara Marek-Zborowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 369, [1] s.

      54347

17. Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut. Grzegorz Goździewicz [i in.]. - 11. wyd., stan prawny: 15 września 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIV, 918 s. - (Duże Komentarze Becka).

      54361 Czyt.

18. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Grzegorz Jędrejek. - 2. wyd. ; stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 1156, [1] s. - (Komentarze Praktyczne).

      54304 Czyt.

19. Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości / Alicja Smolbik-Jęczmień. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017. - 320 s. - (Monografie i Opracowania ; nr 268).

      54362

20. Labour protection in a transforming world of work : a recurrent discussion on the strategic objective of social protection (labour protection). - Geneva : International Labour Office, 2015. - V, 72 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 6).

      54313

21. Matka Polka na odległość : z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010 / Sylwia Urbańska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - 384 s. - (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).

      54342

22. Migration and mobility : World Bank ECA economic update October 2017 / World Bank Group. - Washington : World Bank, 2017. - XIII, 104 s.

      54340

23. Organizacje międzynarodowe / Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko, Milena Ingelevič-Citak. - 5. wyd. zm. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXIV, 472 s. - (Podręczniki Prawnicze).

     34355

24. Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Barbara Szatur-Jaworska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017. - 221 s.

     54356

25. Poukładaj swoje życie : aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami osobowości / [aut. Anna Chadzińska-Bielaszka i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 204 s. - (Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego ; nr 58).

     54305
     54306

26. Prawo jednostki do sądu europejskiego / Agata Hauser. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - LXIV, 239 s. - (Monografie Prawnicze).

      54357

27. Prawo pracy / Ludwik Florek. - 19. wyd. zm. i zaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXVI, 377, [5] s. - (Podręczniki Prawnicze).

      54358 Czyt.

28. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Kamil Antonów [i in.] - 2. wyd., [Stan prawny na 1 września 2017 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 930 s. - (Seria Akademicka).

      54339

29. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych przez wspieranie ich aktywności fizycznej i rozwijanie umiejętności cyfrowych / Zygmunt Mazur, Danuta Umiastowska. - Warszawa : Texter, 2017. - 122 , [2] s.

      54303

30. Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji / Dorota Łochnicka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 231 s. - (Ekonomia).

      54359

31. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations : (articles 19, 22 and 35 of the Constitution). - Geneva : International Labour Office, 2015. - XXIII, 572 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 3 (Pt. 1A)).

      54313

32. Report of the Director-General : the future of work centenary initiative. - Geneva : International Labour Office, 2015. - V, 19 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 1).

      54313

33. Report of the Director-General : appendix : the situation of workers of the occupied Arab territories. - Geneva : International Labour Office, 2015. - VII, 49 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 1 app.).

      54313

34. Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation. - Geneva : International Labour Office, 2015. - IX, 71 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 4).

      54313

35. Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 za rok 2016. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 80 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

      54307
      54308

36. Starzenie się a może długowieczność / praca zbiorowa pod red. Joanny Hoffman-Aulich, Arlety Wojciechowskiej-Łąckiej. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. - 149 s.

      54360

37. The transition from the informal to the formal economy / International Labour Office. - Geneva : International Labour Office, 2015. - III, 32 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 5(1)).

      54313

38. The transition from the informal to the formal economy / International Labour Office. - Geneva : International Labour Office, 2015. - IX, 64 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 5(2A)).

      54313

39. The transition from the informal to the formal economy = La transition de l'economie informelle vers l'economie formelle. - Geneva : International Labour Office, 2015. - 29 s. - (International Labour Conference (104 ; 2015) ; Rep. 5 (2B)).

      54313

40. Twórczość w przedsiębiorstwie : perspektywa obustronności organizacyjnej / Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 215 s.

      54311

41. Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec / Ariel Przybyłowicz. - Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2017. - 262, [1] s.

      2446/A

42. Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego / Andrzej Grzebieniak, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Jarosław W. Przybytniowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 160 s.

      54341

43. Zrównoważone społeczeństwo informacyjne / Ewa Ziemba. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. - 355 s.

      54312