Księgozbiór DZPiZS liczy 57 163 jednostek inwentarzowych wydawnictw zwartych.

Przejęty po Komitecie Pracy i Płac zbiór - to 6466 woluminów (tzw. „stary zbiór"). Gros „starego zbioru" to publikacje XX w., obejmujące piśmiennictwo zarówno sprzed, jak i po 1945 r.  Znajdują się tu także cenne i interesujące wydawnictwa z XIX stulecia. Zaliczyć do nich można np. „Dziennik praw", „Volumina Legum", T.l-8 + Inwentarz (wyd. w Petersburgu w latach 1859-1860 przez Józefa Ohryzkę). Ze starszych, publikacji wymienić warto m.in. czasopisma z zakresu pracy ukazujące się na początku XX w.: „Life and Labour" wydawane w Chicago przez The National Womens Trade Union Leage oraz „The Labour Gazette. Official Journal of the Departament of Labour" (Ottawa). 
Na szczególną uwagę zasługuje kilkutysięczny zbiór wydawnictw Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), w tym wszystkie konferencje MOP w języku angielskim i francuskim.  

Biblioteka prowadzi aktywną wymianę wydawnictw z 34 instytucjami: 27 krajowymi,  5 z Europy i 2 z USA.