Strona Głównego Urządu Statystycznego udostępnia i rozpowszechnia wyniki badań statystycznych zapewniając szeroki dostęp do danych statystycznych. Informuje o swoich publikacjach (tych już wydanych oraz tych planowanych) oraz zapewnia dostęp do treści niektórych z nich. Prezentuje na bieżąco podstawowe wskaźniki z różnych dziedzin. Umożliwia poszukiwania według tematów.

Pożyteczny może też okazać się "Słownik pojęć” zawierający alfabetyczny i dziedzinowy wykaz terminów oraz ich definicji używanych w statystyce GUS-u. Porównanie metodologii stosowanej w GUS z tą stosowaną w statystykach OECD lub Eurostat umożliwiają linki doGlossary of statistical terms – OECD i Eurostat concepts and definitions database.