Strona i katalog on line CBOS pomagają poznać opinie Polaków, także na temat ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy. Strona zapewnia szybkie dotarcie do tekstu raportu z wybranego badania, poznanie szczegółów takich badań z wykazem zadawanych pytań włącznie, a często nawet poznanie autorskich komentarzy badanego zjawiska. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, opracowująca tę stronę,  to wyspecjalizowany ośrodek prowadzący reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe. Ich wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. CBOS powstał w 1982 r., a w 1997 r. Sejm RP nadał mu status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny.