Strona MRPiPS (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)  przybliża użytkownikom poczynania resortu, zarówno te aktualnie czynione, jak i te leżące jeszcze w sferze zamierzeń. Robi to poprzez upowszechnienie podstawowych informacji wynikających z ustawodawstwa, programów czy strategii realizowanych przez resort, a także poprzez prezentowanie poradników adresowanych głównie do tych grup, na rzecz których prowadzi najbardziej intensywne działania, np. bezrobotnych. Pozwala także poznać treść i stan realizacji programów oraz aktów prawnych opracowywanych przez resort.