Key Indicators of the Labour Market (KILM) to publikacja, która dostarcza przydatnych informacji o rynkach pracy różnych krajów świata. Prezentuje analizy i prognozy tych rynków dokonywane za pomocą 20 kluczowych wskaźników umożliwiających porównania międzynarodowe. Nie zapomniano także o metodologii, wyjaśnieniu każdego problemu towarzyszy źródło jego definicji.