Komisja Europejska (European Commission).

Dużą pomocą przy poszukiwaniu informacji jest umożliwienie szybkiego przeszukiwania hipertekstowych artykułów według tematów.