ECLAS (European Comission Library Automated System) to katalog zbiorczy bibliotek Komisji Europejskiej, który obejmuje:

  • prawie wszystkie publikacje wydane przez Unię Europejską
  • kompletne zbiory dokumentów UE
  • Dziennik Urzędowy UE we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty oraz Dzienniki ustaw/akty prawne wszystkich państw członkowskich
  • inne wybrane publikacje urzędowe państw członkowskich, np. roczniki statystyczne,obszerną kolekcję publikacji organizacji międzyrządowych, min. ONZ, OECD, Banku Światowego
  • wydawnictwa komercyjne tj. książki, artykuły i czasopisma publikowane we wszystkich językach Wspólnoty, głównie w językach francuskim, angielskim i niemieckim dotyczące problemów integracji.

Baza umożliwia poszukiwania według tezaurusa.