Najczęściej wykorzystywanymi źródłami informacji bibliograficznej są katalogi, które skierowują do dokumentów znajdujących się w zbiorach biblioteki. Dzisiaj są one udostępniane on-line, a obsługujące je systemy biblioteczne sprawiają, że ich przeszukiwanie jest łatwe, szybkie i efektywne. Interfejsy pozwalają na przeszukiwanie według tak wielu kryteriów, że znalezienie poszukiwanych publikacji nie stwarza większych problemów. Opisy bibliograficzne prezentowanych tam dokumentów często zawierają adnotacje, spisy treści publikacji i czasami także linki do treści dokumentów, które opisują. Wiele katalogów on-line oferuje użytkownikom dodatkowe możliwości, np. zainstalowania wyników wyszukiwania na własnym dysku i tworzenia własnych bibliografii.

Mamy nadzieję, że wymienione katalogi i wyszukiwarki ułatwią poszukiwania literatury z zakresu ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy.