17-23 grudnia 2018

1. Celowe użycie czynników biologicznych w Polsce na podstawie danych z Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych / A. Kozajda // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 4, s. 413-424.

2. Chroni przed łukiem elektrycznym i nie utrudnia pracy / R. Kozela // Atest. - 2018, nr 9, s. 43-47.

3. Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, słuchowe i skórne związane z grą na instrumencie / A. Jacukowicz, A. Wężyk // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 4, s. 383-394.

4. Hybrydyzacja modeli biznesowych w procesie tworzenia innowacji technologicznych / J. Rybicki, E. Dobrowolska // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 7, s. 3-9.

5. Karta Nauczyciela po zmianach / K. Dubicka-Szlija // Inspektor Pracy. - 2018, nr 9, s. 7-9.

6. Konfiguracje elementów procesu zarządzania strategicznego w przypadku przedsiębiorczości technologicznej - analiza zbiorów rozmytych / P. Kordel // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 7, s. 9-18.

7. Model działań profilaktycznych zintegrowany z opieką profilatyczną nad pracownikiem - zapobieganie niektórym typom nowotworów wśród kobiet / M. Wiszniewska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 4, s. 439-455.

8. Najnowsze zmiany w prawie oświatowym / B. Gołębiewska // Inspektor Pracy. - 2018, nr 9, s. 10-12.

9. Niewypełnianie norm uzasadnia zwolnienie / oprac. T. Zalewski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 9, s. 12-13.

10. Nowotwory - coraz poważniejsze zagrożenia zawodowe // Atest. - 2018, nr 9, s. 53.

11. Ocena nadreaktywności oskrzeli i jej zastosowanie w diagnostyce astmy związanej z pracą / E. Nowakowska-Świrta, M. Wiszniewska, J. Walusiak-Skorupa // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 4, s. 457-471.

12. Odprawa wypłacana pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę na czas określony : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 53-56.

13. Polskie wersje norm dotyczących maszyn dla przemysłu spożywczego / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 9, s. 59.

14. Postawy wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach / A. Sopińska, P. Dziurski // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 7, s. 25-30.

15. Potencjał naukowy i osiągnięcia wydziałów nauk o zarządzaniu polskich uczelni w świetle wyników parametryzacji 2017 / J. W. Wiktor // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 7, s. 46-53.

16. Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka i technologiczna, innowacyjność - próba systematyzacji / K. Piwowar-Sulej, I. Kwil // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 7, s. 18-24.

17. Regały z napędem mechanicznym / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 9, s. 33-40.

18. Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami // Atest. - 2018, nr 9, s. 48-50.

19. Samoocena stanu zdrowia, wypadki w trakcie służby i profilaktyka stresu zawodowego w służbie więziennej / A. Piotrowski // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 4, s. 425-438.

20. Śmiertelne porażenie / K. Szmigiel // Inspektor Pracy. - 2018, nr 9, s. 36.

21. Tłumienie hałasu ultradźwiękowego w zakresie częstotliwości 10-16 KHZ przez wkładki przeciwhałasowe / E. Kozłowski, R. Młyński // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 4, s. 395-394.

22. Udział organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym w Unii Europejskiej - istniejące mechanizmy / N. Mileszyk // Trzeci Sektor. - 2018, nr 3, s. 62-73.

23. Urlop okolicznościowy / P. Wąż // Atest. - 2018, nr 9, s. 13-16.

24. Wadliwe orzeczenie o zdolności do zatrudnienia / A. Lejko // Atest. - 2018, nr 9, s. 61-62.

25. Wpływ nowych technologii na zarządzanie - technologiczne wyzwania biznesu - sztuczna inteligencja : perspektywa Intel Polska / A. Długosz, K. Rostek, J. Zawiła-Niedźwiecki // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 7, s. 54-56.

26. Zagrożenia chemiczne w myjni samochodowej / M. Majka // Atest. - 2018, nr 9, s. 63-67.

27. Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp - wypełnianie ZUS IWA / D. Smoliński // Atest. - 2018, nr 9, s. 4-8.

28. Zasoby dóbr trwałych w gospodarstwach domowych / L. Piskiewicz, M. Radziukiewicz // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 10, s. 37-55.