10 - 16 grudnia 2018

1. Formy zatrudnienia a postawy wobec pracy na przykładzie badanych przedsiębiorstw budowlanych / T. Myjak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 10, s. 12-14.

2. Forum bhp po raz drugi // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 10, s. 4-5.

3. Innowacyjne i bezpieczne / T. Abramczyk // Inspektor Pracy. - 2018, nr 11, s. 24-25.

4. Kto skorzystał na zmianach / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 43, s. 22-24.

Korzyści wynikające z wprowadzenia Ustawy o ograniczeniu handlu.

5. Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce / A. Dolot, S. Wiśniewska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 10, s. 18-20.

6. Nieudany podstęp szefa / T. Zalewski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 11, s. 16.

7. O pracy i zatrudnieniu / J. Jończyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 10, s. 16-20.

8. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych a poziom zatrudnienia / A. Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 10, s. 2-7.

9. Ocena wymagań jako wyzwań i przeszkód w pracy i jej wpływ na efektywność i dobrostan pracowników / Z. Mockałło, M. Widerszal-Bazyl // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 10, s. 15-17.

10. Odrzut materiału przy obsłudze obrabiarek do drewna / J. Żerański  // Inspektor Pracy. - 2018, nr 10, s. 23-27.

11. Posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka, J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 10, s. 21-23.

12. Podstawy odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej kuratorów sądowych w Polsce / J. Szmit // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 10, s. 36-39.

13. Porażenie inkasenta // Inspektor Pracy. - 2018, nr 11, s. 36.

14. Pozorność umowy cywilnoprawnej a składki na ubezpieczenie społeczne / J. Szmit. - Cz. 1-3 // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 44, s. 63 ; nr 45, s. 63 ; nr 46, s. 63.

15. PPK - dziedziczenie / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 47, 28-29.

16. PPK nie zje PPE / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 45, s. 20-21.

17. Praca na urlopie macierzyńskim / T. Musialik // Inspektor Pracy. - 2018, nr 10, s. 9-12.

18. Problem wypalenia zawodowego w kontekście ochrony życia i zdrowia pracownika / M. Nowak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 10, s. 8-15.

19. Promocja zdrowia w firmach / K. Puchalski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 11, s. 29-30.

20. Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych / J. Szmit. - Cz. 1-3 // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 47, s. 63 ; nr 48, s. 63 ; nr 49, s. 63.

21. Sąd po stronie związkowca / M. Koziestański // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 47, s. 58-59.

22. Solidarność dla wszystkich : sukcesy Związku / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 43, s. 12-21.

23. Stanowisko badawcze CIOP-PIB do badań percepcji dźwięku przestrzennego z zastosowaniem techniki ambisonicznej / G. Szczepański [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 10, s. 24-27.

24. Standardy bezpieczeństwa pracy / D. Smoliński // Inspektor Pracy. - 2018, nr 10, s. 13-16.

25. Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy i jej determinanty / W. Bąba // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 10, s. 6-8.

26. Szlifierki do metalu - zagrożenia i urządzenia ochronne / W. Łabanowski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 11, s. 20-23.

27. Tragedia podczas naprawy dźwignika / T. Kłos // Inspektor Pracy. - 2018, nr 10, s. 36, 34.

28. Uchwała programowa XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 44, s. 48-55.

29. Umowa o rozłożenie należności z tytułu składek na raty - pozycja prawna dłużnika (płatnika składek) / J. Szyjewska-Bagińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 10, s. 27-35.

30. Zakres działalności socjalnej - uwagi praktyczne / Ł. Paroń // Inspektor Pracy. - 2018, nr 11, s. 7-11.

31. Zarządzanie pozycjonowaniem osób niepełnosprawnych słuchowo w organizacji / J. Rymaniak, K. Lis, E. Lech // Bezpieczeństwo pracy. - 2018, nr 10, s. 9-11.

32. Zmiany w przepisach dotyczących niepełnosprawnych / T. Musialik // Inspektor Pracy. - 2018, nr 11, s. 12-15.