19-25 listopada 2018

1. Analiza wpłat na rachunek 51 Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2015 r. z zastosowaniem wariancji jednoczynnikowej oraz ANOVY efektów głównych / P. Różański // Ubezpieczenia Społeczne. - 2018, nr 2, s. 105-142.

2. Brexit - konsekwencje prawne i społeczne : sprawozdanie z seminarium / A. Pątek // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 187-216.

3. Czy "jedno okno" rozwiąże wiele problemów? Sprawozdanie z konferencji "Byliśmy jak z kosmosu. Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce" / M. Lewandowska // Ubezpieczenia Społeczne. - 2018, nr 2, s. 155-171.

4. Deficyt bezpieczeństwa emerytalnego opiekunów osób niesamodzielnych jako skutek dezaktywizującego zawodowo systemu opieki w Polsce / R. Bakalarczyk // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 91-120.

5. Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy / B. Buchelt, A. Frączkiewicz-Wronka // Nauki o Zarządzaniu. - 2017, nr 3(32), s. 93-101.

6. Koordynacja świadczeń emerytalnych i rentowych w stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turcji / I. Kryśpiak // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 23-41.

7. Kultura organizacyjna a negatywne zachowania personelu pielęgniarskiego na przykładzie szpitali klinicznych / J. A. Jończyk, D. Kunecka, I. Mazur // Nauki o Zarządzaniu. - 2017, nr 3(32), s. 85-92.

8. Materialnoprawny wpływ koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE na krajowe instytucje prawne zabezpieczenia społecznego / A. Szybkie // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 3-22.

9. Postawy Polaków wobec oszczędzania w II i III filarze w świetle znajomości zasad systemu emerytalnego / T. Jarocki // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 143-161.

10. Pracownicze plany kapitałowe na start // Rzeczpospolita. - 2018, nr 272 : 22.11, s. A.03.

11. Pracownika powinny kształcić szkoła i firma // Gazeta Prawna. - 2018, nr 226 : 21.11, s. A9.

12. Prawny spór o zgodność z Konstytucją RP regulacji i ich następstw osiągnięcia "wieku emerytalnego" przez sędziów Sądu Najwyższego / A. M. Świątkowski // Palestra. - 2018, R. 63, nr 10, s. 5-12.

13. "Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie. Zrównanie faktów, zdarzeń, dochodów i świadczeń" - sprawozdanie z konferencji FreSsco / B. Celejewski // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 163-186.

14. Problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców - wybrane zagadnienia / J. Ceglarska-Jóźwiak // Ubezpieczenia Społeczne. - 2018, nr 2, s. 57-86.

15. Przestępczość socjalna i gospodarcza - podobieństwa i różnice (zagadnienia teoretyczne) / Z. Kukuła // Ubezpieczenia Społeczne. - 2018, nr 2, s. 3-17.

16. Relacja z konferencji "Minimalizacja ryzyka a ryzyko minimalizacji. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?" / A. Smoder // Ubezpieczenia Społeczne. - 2018, nr 2, s. 143-154.

17. RODO nie blokuje śledztw w firmie / Ł. Guza // Gazeta Prawna. - 2018, nr 224 : 19.11, s. B10.

18. Rząd wyświadcza firmom niedźwiedzią przysługę. Od stycznia mniej szkoleń bhp / K. Topolska // Gazeta Prawna. - 2018, nr 228 : 23-25.11, Tygodnik Gazeta Prawna nr 43, s. C17-C20.

19. Służba cywilna: kiedy termin oceny urzędnika musi być zmieniony / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 276 : 27.11, s. I6-I7.

20. Student pracuje i planuje przyszłość / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 257 : 05.11, s. A23.

21. Szczepienie przeciw odrze na koszt szefa z PIT i ZUS / M. Pigulski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 272 : 22.11, s. D5.

22. Szef ma miesiąc na dyscyplinarkę / R. Sadlik // Rzeczpospolita. - 2018, nr 272 : 22.11, s. D8.

23. Szybszy internet przyspieszy... wzrost pensji informatyków / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 269 : 19.11, s. A20.

24. Telepraca na wniosek pracownika / I. Jaroszewska-Ignatowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 272 : 22.11, s. D2.

25. Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym z 22 listopada 2016 r. - prezentacja uzgodnień i niektórych ich skutków / E. Miezien // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 43-66.

26. Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce / T. Jedynak // Ubezpieczenia Społeczne - 2018, nr 2, s. 33-55.

27. Wpływ zmian prawnych i innych czynników na kształt wypłat zasiłków macierzyńskich / J. Korpas // Ubezpieczenia Społeczne. - 2018, nr 2, s. 87-103.

28. Znaczenie informacji o stanie konta ubezpieczonego dla funkcjonowania systemu emerytalnego / K. Berrahal // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 121-142.

29. Zrównanie świadczeń, dochodów, okoliczności i zdarzeń w świetle rozporządzenia UE nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / A. Szybkie // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 4, s. 67-90.

30. Zwalczanie błędów i nadużyć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, na przykładzie przeciwdziałania nadpłatom emerytur na zagraniczne rachunki bankowe / A. Szybkie // Ubezpieczenia Społeczne. - 2018, nr 2, s. 19-32.