12 - 18 listopada 2018

1. Analiza rynku pracy na pograniczu polsko-ukraińskim / K. Himstedt, T. Kacprzak // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 5-6, s. 15-23.

2. Budżet ostrożny, realny, odpowiedzialny // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 8, s. 25-28.

Posiedzenie plenarnej rady dialogu społecznego dotyczące m.in: wzrostu gospodarczego, podwyżki wynagrodzeń, usługi na rzecz seniorów.

3. Człowiek kontra robot : dylematy wokół technologii w zarządzaniu ludźmi / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 22-26.

4. Czy ukrytą rekrutację można pogodzić z RODO? / D. Karwala, A. Zdanowicz-Leśniak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 222 : 15.11, s. C6.

5. Delegacja pod kontrolą : obowiązki wobec PIP w przypadku przyjęcia zagranicznych pracowników / E. Guerri // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 74-77.

6. Delegowanie pracowników w prawie Unii Europejskiej : ocena i zagrożenia w kontekście nowej dyrektywy w sprawie delegowania pracowników / G. Uścińska // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 5-6, s. 1-8.

7. Dokumentacja w nowej odsłonie / R. Wyziński // Rzeczpospolita. - 2018, nr 266 : 15.11, s. D8.

8. Dream team : w jaki sposób zbudować w pełni efektywny i zaangażowany zespół pracowników? / I. Kokoszka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 54-58.

9. Gdzie wzrosty, gdzie spadki : czyli jak zmienia się sytuacja na rynku pracy? / J. Dziok // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 39-43.

10. Identyfikacja czynników sprzyjających powstaniu koprodukcji w kreowaniu usług społecznych w środowisku lokalnym - perspektywa rad seniorów / A. Frączkiewicz-Wronka, A. Kozak // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 4, s. 10-18.

11. Instrumenty rynku pracy de jury i de facto / M. Szczęsny // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 5-6, s. 8-15.

12. Kształcenie, absencja pracowników i rozwój regionów // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 8, s. 22-24.

13. Lider wojownik : jakie cechy i predyspozycje powodują, że jedni zostają charyzmatycznymi przywódcami, a inni nie? / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 66-69.

14. Nie szklany sufit, ale brak wiary w siebie : dlaczego kobiety nie awansują tak często jak mężczyźni? / A. Piotrowska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 78-81.

15. Od uzdrowisk i rejestrów medycznych po rzecznika podatników // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 8, s. 29-44.

Posiedzenia zespołów trójstronnych RDS dotyczące m.in.: płacy minimalnej, braków kadrowych w urzędach skarbowych, systemu emerytalnego, usług socjalnych dla rodziny.

16. Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym w perspektywie aglomeracji  szczecińskiej / E. Sielicka, R. Iwański // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 4, s. 30-36.

17. Polski model ochrony prawnej przed molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu / M. Gajda // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 4, s. 25-30.

18. Pracować wydajniej, ale czy warto? : czyli zadania, które nie przynoszą żadnej wartości dla organizacji / R. Reinfuss, G. Sandford // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 50-53.

19. Problemy prognozowania rynku pracy w Polsce : potrzeby i oczekiwania publicznych służb zatrudnienie / M. Bednarski, I. Kukulak-Dolata // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 5-6, s. 24-32.

20. Przechodząc na emeryturę z urzędu, nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy / J. Witkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 222 : 15.11, s. D2.

21. Szanse, zagrożenia i niewiadome zatrudnienia w stadium "czwartej rewolucji przemysłowej" / A. Marian Świątkowski // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 4, s. 1-9.

22. Rodzina w centrum uwagi szefowej RDS w Gdańsku // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 8, s. 19-21.

23. Rodzenie i starzenie się w Polsce / E. Iwańska // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 8, s. 3-6, wykr.

24. Sms, snapchat, chatbot albo grywalizacja : czyli technologiczne wsparcie w pracy rekrutera / J. Kiełbasiewicz-Zarębska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 10, s. 28-32.

25. Szefowa RDS w Poznaniu - o polityce senioralnej // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 8, s. 16-18.

26. Wzrośnie różnica we wsparciu / M. Topolewska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 222 : 15.11, s. B7.

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego.

27. Zastosowanie mechanizmu obligacji społecznych w finansowaniu zadań ekonomii społecznej w Polsce / R. Necel, M. Wiśniewski // Polityka Społeczna. - 2018, R. 45, nr 4, s. 18-24.

28. ZUS utrudnia delegowania cudzoziemców spoza Unii / B. Kielar-Tammert // Rzeczpospolita. - 2018, nr 266 : 15.11, s. D2.

29. Związki nie zablokują monitoringu / J. Gunia // Rzeczpospolita. - 2018, nr 266 : 15.11, s. D3.