29 października - 4 listopada 2018

1.  Emerytury problemem Putina / L. Masierak // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 42, s. 30-32.

2.  Evaluation criteria of managerial staff in judiciary administration in the context of their organizational roles / R. Rutka, M. Czerska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 4, s. 101-116.

Kryteria oceny kadry kierowniczej w administracji sądowej w kontekście ich ról organizacyjnych.

3.  Impact of managerial staff on creativity of public sector employees / M. Juchnowicz // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 4, s. 55-67.

Wpływ kadry kierowniczej na kreatywność pracowników sektora publicznego.

4.  Internal communication in courts : toward establishing trust based relationships / A. Austen, A. Adamus-Matuszyńska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 4,  s. 117-131.

Komunikacja wewnętrzna w sądach: w kierunku ustanowienia relacji opartych na zaufaniu.

5.  Jakość relacji z przełożonymi jako czynnik determinujący zaangażowanie pracowników (na przykładzie uczelni wyższej) / S. Stachowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 2, s. 113-130.

6.  Kodeks pracy nie dość pracowniczy / A. Sobczyk ; rozm. A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 41, s. 22-25.

7.  Kształcenie akademickie jako etap konsolidacji kompetencji przedsiębiorczych / H. Nowak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 2, s. 45-61.

8.  O badaniach zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce / A. Wałęga, G. Wałęga // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 9, s. 5-26.

9.  Organizacja samoangażująca w realiach polskich / M. Juchnowicz // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 11-22.

10.  Paradoksy eksploatacji i eksploracji w zarządzaniu różnorodnością w organizacjach / G. Gruszczyńska-Malec, Ł. Waligóra // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 23-36.

11.  Percepcja różnic generacyjnych - interpretacje i wnioski dla kierujących kreatywnymi zespołami / A. Lipka // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 141-153.

12.  Polska wersja Skali Sprawiedliwości Organizacyjnej / M. Wnuk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 37-54.

13.  Pomiar i próba oceny postaw przedsiębiorczych oraz zaangażowania studentów w proces doskonalenia kompetencji zawodowych - propozycje metodyczne / B. Detyna // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 2, s. 13-30.

14.  Pracownicze Programy Kapitałowe od przyszłego roku / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 42, s. 24-25.

15.  Professionalism in management and performance in sports organizations / J. Schmidt // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 4, s. 87-99.

Profesjonalizm w zarządzaniu i wydajności w organizacjach sportowych.

16.  Przywództwo akademickie w sytuacji zmiany i niepewności / B. Mazurek-Kucharska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 2, s. 131-142.

17.  Rozwój kompetencji przedsiębiorczych dzięki nauczaniu z wykorzystaniem wirtualnych gier strategicznch / A. Gaweł // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 2, s. 63-77.

18.  Różne cechy struktur organizacyjnych a zatrudnialność w wybranych organizacjach publicznych / J. Strużyna, I. Marzec // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 69-86.

19.  Różnorodność kontraktów psychologicznych i ich uwarunkowania / A. Ludwiczyński, C. Szmidt // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 119-139.

20.  Różnorodność metod diagnozowania kompetencji menedżerskich - ujęcie teoretyczne i empiryczne / M. Tyrańska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 201-216.

21.  Różnorodność źródeł wiedzy i pozyskiwania kompetencji w zakresie ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Europie Środkowej - wyniki badań empirycznych / M. Stor // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 99-118.

22.  Społeczne uwarunkowania postaw pracodawców wobec aktywności zawodowej osób starszych / B. Radzka, J. M. Szaban, R. Trochimiuk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 171-183.

23.  Urlop na żądanie / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 41, s. 61.

24.  Warunki pracy w kontekście budowania wizerunku pracodawcy / M. Gableta, A. Cierniak-Emerych, A. Pietroń-Pyszczek // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 87-98.

25.  Wpływ kompetencji przedsiębiorczych naukowców na współpracę nauki i biznesu / M. Jakubiak, P. Chrapowicki // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 2, s. 95-111.

26.  Wybrane uwarunkowania przedsiębiorczości studentów (w świetle wyników badania GUESS) / K. Leszczewska, J. M. Moczydłowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 2, s. 79-91.

27.  Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości organizacyjnej - wyniki badań kultury organizacyjnej wśród kadry kierowniczej i niekierowniczej / K. Gadomska-Lila // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 57-68.

28.  Zarządzanie zróżnicowaniem międzypokoleniowym - wartości ostateczne i instrumentalne w opinii przyszłych pracowników z pokolenia Y, wkraczających na europejski rynek pracy / M. Łużniak-Piecha, M. Kaczkowska-Serafińska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 155-169.

29.  Zróżnicowanie instrumentów w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób starszych / M. Maksim, Z. Wiśniewski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2017, nr 3, s. 185-200.