22 - 28 października 2018

1.  Budżetówka dostanie więcej : to zasługa Solidarności! / P. Duda ; rozm. R. Wąsik // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 40, s. 52-54

2.  Co zmieni się w zakresie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, s. 17-19.

3.  Czy rzeczywiście mamy problem? / M. Kosiński // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 38, s. 14-17.

Napływ imigrantów z biedniejszych krajów a kryzys demograficzny w Polsce.

4.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po urodzeniu dziecka / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 37, s. 63. ; nr 38, s. 63.

5.  Europejski filar praw socjalnych wobec młodych osób na rynku pracy w Europie / M. Szymański // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 21-26.

6.  Informowanie pracodawcy o podejmowaniu dodatkowej aktywności zawodowej : glosa / P. Podsiadły // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 49-52.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 października 2017 r., I UK 395/16.

7.  Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS i podatek dochodowy od delegowanych pracowników / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

8.  Jednorazowe odszkodowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 27-31.

9.  Kiedy obcy nie chce być bratem / J. Pacan // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 38, s. 10-13.

Napływ imigrantów do Europy.

10.  Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - nowe uprawnienia / M. Kowalska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, s. 32-34.

11.  Na jakich warunkach powierzać pracownikom pieniądze / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, s. 24-27.

12.  Na PPK zarobimy, ale ryzyko nietrafionych inwestycji istnieje. Także przez politykę / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 209: 26-28.10, Tygodnik Gazeta Prawna nr 39, s. C2-C6.

13.  Nauczyciel tylko w teorii jest chroniony przez kartę / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 208 : 25.10, s. B3.

14.  Nielegalny legalny monitoring / G. Orłowski // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 7.

15.  Nowe zasady tworzenia i wstępowania do związków zawodowych / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, s. 13-16.

16.  Ochrona danych osobowych pracownika w perspektywie RODO i przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego stosowanego przez pracodawcę / M. Frąckowiak, T. Świeboda // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 8-15.

17.  Odprawa emerytalna może przepaść / Z. Łobejko // Rzeczpospolita. - 2018, nr 249 : 25.10, s. D4.

18.  Odsetki od zasądzonego odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 34-36.

Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2018 r., II PK 360/16.

19.  Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej / P. Wdowczyk // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 16-20.

20.  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z pracownikiem / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, Vademecum kadrowego, s. 50-57.

21.  Polityka wobec migracji - postępowa, czyli podstępna? / T. Wójcik // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 38, s. 6-9.

22.  Prawo do emerytury : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 40-42.

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2017 r., II UK 429/16.

23.  Prekariat w nowym porządku gospodarki globalnej / T. Wójcik //Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 40, s. 12-15.

24.  Prowadzenie działalności gospodarczej a prawo do zasiłku macierzyńskiego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 43-46.

Wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2017 r., I UK 395/16.

25.  Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 37-39.

Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2018 r., I PK 314/16.

26.  Umowa o pracę na czas określony : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo  Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 7, s. 53-56.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 7 marca 2018 r., C-494/16.

27.  Wysokość składek ZUS w 2019 r. będzie zależna od przychodów z działalności gospodarczej / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, s. 9-12.

28.  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - procedura i obowiązki pracodawcy / R. Guza-Kiliańska, M. Makowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 18, 81 s.

29.  ZUS nie może decydować o właściwym ustawodawstwie ubezpieczonego / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, s. 45.