08 - 14 października 2018

1.  Bierność zawodowa a stan zdrowia // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 6, s. 3-7.

2.  Budowanie trwałych relacji międzykulturowych przez pracowników korporacji hotelowych / M. Sztorc // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 159-173.

3.  Determinanty wewnętrznej motywacji do pracy w świetle wyników badań własnych / T. Myjak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 126-139.

4.  Diagnoza poziom stresu zawodowego i jego konsekwencje z wykorzystaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego / A. Najder // Prewencja i Rehabilitacja. - 2018, nr 1, s. 1-5.

5.  Diagnoza stylu przewodzenia wielkopolskich burmistrzów - z wykorzystaniem kwestionariusza MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) / A. Springer, A. Bernaciak, K. Walkowiak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 93-108.

6.  Elastyczność strategii organizacji w warunkach współpracy sieciowej w świetle wyników badań empirycznych / J. M. Lichtarski, K. Piórkowska, K. Ćwik // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 6, s. 10-15.

7.  Funkcjonowanie biur zarządzania procesami w przedsiębiorstwach / A. Bitkowska // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 6, s. 27-33.

8.  Idea spójności w zarządzaniu strategicznym / M. Romanowska // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 6, s. 3-9.

9.  Koncepcja przywództwa wszechstronnego jako model opisujący elastyczność liderów / P. Ziemiański // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 13-24.

10.  Oczekiwania potencjalnych kandydatów do pracy wobec przyszłego pracodawcy w świetle koncepcji CSR / A. Zaleśna // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 175-189.

11.  Organizacyjne oraz indywidualne metody radzenia sobie ze stresem w pracy / D. Żołnierczyk-Zreda // Prewencja i Rehabilitacja. - 2018, nr 1, s. 19-28.

12.  Partycypacja bezpośrednia w kształtowaniu zachowań pracowników w procesie zmian organizacyjnych - komunikat z badania pilotażowego / K. I. Szelągowska-Rudzka, A. Mazurkiewicz // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 6, s. 34-43.

13.  Plan urlopów / P. Wąż // Atest. - 2018, nr 7, s. 13-14.

14.  Potrzebujemy zagranicznych rąk do pracy / S. Szwed ; rozm. A. Grabowska // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 6, s. 1-2.

15.  Pozytywne przywództwo w polskich organizacjach / A. Ivanova // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 193-206.

16.  Premises and effects of using the risk score method to asses occupational risk at a selected position / T. Smal, K. Gaik // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 6, s. 16-27.\

Przesłanki i skutki zastosowania metody Risk Score do oceny ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku.

17.  Problematyka szkoleń pracowników wykonawczych w przemyśle maszynowym - eksploracja metodą ekspercką / B. Nogalski, P. Niewiadomski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 141-157.

18.  Przywództwo w organizacjach wiedzochłonnych / K. Gadomska-Lila // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 43-57.

19.  Rola kierownika zespołu projektowego w polskich realiach / B. Chmielewiec // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 59-76.

20.  Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu / A. Wojtczuk-Turek // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 25-41.

21.  Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe - tradycja i wyzwanie / A. Stępnikowski // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 6, s. 16-19.

22.  Stres zawodowy jako brak równowagi między wymaganiami a zasobami w pracy / Ł. Baka // Prewencja i Rehabilitacja. - 2018, nr 1, s. 12-18.

23.  Style kierowania w projektach realizowanych w organizacjach - ujęcie modelowe a wyniki badań empirycznych / K. Grzesik, K. Piwowar-Sulej // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 109-123.

24.  Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich / M. Paszkowska // Atest. - 2018, nr 7, s. 29-31.

25.  Wpływ nowych technologii na zarządzanie - startupy jako biznesowe, organizacyjne i technologicznie wyzwania współczesnego zarządzania / A. Skala // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 6, s. 66-72.

26.  Wypadek w zakładzie introligatorskim / W. Dębski // Atest. - 2018, nr 7, s. 34-36.

27.  Zarządzanie różnorodnością w kontekście odmiennych zachowań zdrowotnych pracowników / K. Wojtaszczyk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2018, nr 1, s. 77-90.

28.  Zarządzanie stresem w pracy - jak w praktyce pomóc sobie w zawodowych wyzwaniach / J. Delbar // Prewencja i Rehabilitacja. - 2018, nr 1, s. 6-11.

29.  Żurawie zamarły // Atest. - 2018, nr 7, s. 38-39.

Prace na projektem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.