01 - 07 października 2018

1.  Analiza porównawcza dotycząca przyczyn chorób zawodowych w latach 2012-2015 mająca na celu określenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z określeniem rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych // Prewencja i Rehabilitacja. - 2017, nr 3-4, s. 24-70.

2.  Bariery dzielenia się wiedzą w organizacji w warunkach społeczeństwa informacyjnego / E. Skrzypek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 1, s. 34-48.

3.  Doktoranci będą podlegać ubezpieczeniom społecznym / J. Śliwińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 193 : 4.10, s. C6-C7.

4.  Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy / M. Dobija // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 2, s. 53-75.

5.  Firma w spadku : zarząd sukcesyjny // Poradnik Gazety Prawnej. - 2018, nr 9, s. 3-97.

6.  Firmowe informacje w tajemnicy na zmienionych zasadach / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 231 : 4.10, s. D4-D6.

7.  Godziwa płaca minimalna jako determinanta zintegrowanego rozwoju / B. Oliwkiewicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 2, s. 365-376.

8.  Gospodarstwa opiekuńcze odpowiedzią na potrzebę społeczną / B. Chmielewska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 2, s. 242-251.

9.  Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych / M. Kawa, M. Grzybek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 2, s. 301-312.

10.  Jaki tryb zastosować udzielając podwładnemu reprymendy / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 235 : 9.10, s. I6-I7.

11.  Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego szkoły wyższej w warunkach GOW / A. Piasecka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 1, s. 150-161.

12.  Kokpit menedżerski w małym przedsiębiorstwie / M. Wyskwarski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 1, s. 365-375.

13.  Nawyki wpływające na zdrowie - jak je zmieniać i utrwalać / E. Chojnowska // Prewencja i Rehabilitacja. - 2017, nr 3-4, s. 19-23.

14.  Niemal jednym głosem o PPK // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 7, s. 14-17.

15.  Niepełnosprawność a bierność zawodowa // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 7, s. 3-7.

16.  Nowa teczka, dłuższy czas przechowywania i zmiany w kartach ewidencji. Oto jak może wyglądać dokumentacja czasu pracy od 2019 r. / Ł. Prasołek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 193 : 4.10, s. C2-C3.

17.  Od wynagrodzenia pielęgniarek po reformę rynku pracy // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 7, s. 29-39.

18.  Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy ( na przykładzie gminy Myślenice ) / M. Gorzelany-Dziadkowiec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 1, s. 351-364.

19.  Pielęgniarskie etaty widma / A. Szczepańska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 191 : 2.10, s. B10.

20.  Płace, ochrona zdrowia, oświata - punkty zapalne w regionach // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 7, s. 24-26.

21.  Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne / P. Wiatrowski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 2, s. 76-86.

22.  Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji / S. Kaczmarczyk-Kuruc // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 2, s. 346-355.

23.  Program "Opieka 75+" do poprawki / M. Topolewska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 191 : 3.10, s. B9.

24.  Przewodnicząca RDS w Olsztynie // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 7, s. 21-23.

25.  Rola pracodawcy w kreowaniu zdrowego trybu życia w świetle oczekiwań przedstawicieli generacji milenijnych / K. Wojtaszczyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 2, s. 229-241.

26.  Służba cywilna: albo mandat albo kariera w administracji / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 229 : 2.10, s. I6-I7.

27.  Spuchną akta pracownicze / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 192 : 3.10, s. B10.

28.  Stres w pracy z klientem - źródła, skutki i sposoby przeciwdziałania / Z. Mockałło, A. Najmiec // Prewencja i Rehabilitacja. - 2017, nr 3-4, s. 1-19.

29.  Szanse realizacji Strategii Europa 2020 w aspekcie poziomu edukacji w Polsce / B. Kasprzyk, J. Wojnar // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 1, s. 119-128.

30.  Zarządzanie wiedzą i potencjał społeczny organizacji w kontekście jej rozwoju / K. Lelek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2018, nr 2, s. 356-364.