24-30 września 2018

1.   Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010-2016 / D. Grzybowski, M. Młynarczyk // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 7, s. 16-20.

2.   Bezpieczeństwo w firmie świadczącej usługi sprzątające w szpitalu / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 7/8, s. 13-15.

3.   Czynniki rakotwórcze i mutogenne - problem ogólnospołeczny // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 8, s. 26-27.

4.   Delegowanie pracowników w ramach świadczeń usług w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą 2018/957 / A. Wołoszyn // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 8, s. 2-8.

5.   Minuta pracy w nocy załatwi dłuższy odpoczynek w dzień / P. Szymaniak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 187, 26.09, s. B4.

6.   Monitoring jako jeden ze środków technicznej kontroli pracownika / P. Bajno // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 7/8, s. 23-24.

Monitoring jako szczególna forma przetwarzania danych osobowych pracownika.

7.   Motywy podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu bhp oraz doświadczenia edukacyjne absolwentów - relacja z badań / B. Taradejna-Nawrath // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 7, s. 10-15.

8.   Mózg po godzinach : wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie poznawcze pracowników / K. Nowak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 8, s. 16-20.

9.   Nauczyciel wychowania fizycznego - rozpoznanie i ograniczenie możliwych zagrożeń / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 7/8, s. 30-32.

Odpowiedzialność nauczyciela wf za wypadki uczniów podczas zajęć.

10.  Obowiązki pracodawcy w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych w budownictwie oraz prac, które powinny być wykonywane przez dwie osoby / J. Micuła // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 7/8, s. 33-35.

11.  Ocena ryzyka zawodowego dla prac w gospodarstwie mleczarskim // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 7/8, s. 16-19.

12.  Oczywista błędność orzeczenia lekarskiego / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 7/8, s. 38-39.

13.  88. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 7, s. 26-27.

14.  Podaj szefowi prywatny numer. Pozna go też ZUS / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 188, 27.09, s. B1.

Wezwanie na badanie kontrolne za pośrednictwem telefonu lub e-maila pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego.

15.  Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej / A. Chmarycz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 7, s. 6-9.

16.  Pracodawca powie swojemu pracownikowi, czy zarabia na jego ubezpieczeniu / P. Opiełka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 188, 27.09, s. C3.

17.  Pracownik ochrony fizycznej - zapewnienie bezpiecznej pracy / S. Kryczka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 7/8, s. 5-7.

18.  Rynek wymusza powroty byłych pracowników. A prawo rodzi wtedy dodatkowe obowiązki / P. Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 188, 27.09, s. C4-C5.

19.  Stacjonarne urządzenia komputerowe - rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w przestrzenie pracy / K. Gryz, J. Karpowicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 8, s. 21-23.

20.  Status prawny sekretarza gminy, powiatu i województwa / J. Odachowski  // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 8, s. 37-43.

21.  Tajemnica zawodowa na wyciągnięcie ręki / E. Świętochowska // Dziennik Gazeta Prawna. - 2018, nr 166 : 25.09, s. B6.

22.  Terminowe umowy o pracę - według projektu kodeksu pracy / A. M. Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 8, s. 9-14.

23.  Unikanie zawierania umów o pracę (na czas nieokreślony) przez stosowanie umów cywilnoprawnych - komentarz do reformy prawa pracy w Niemczech / M. Kosmol // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 8, s. 15-19.

24.  Urlop dla poratowania zdrowia - konsekwencje wyroku TSUE z 30 czerwca 2016 r., C 178/15 / A. Rutkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 8, s. 20-24.

25.  Urlop na żądanie w praktyce / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 7/8, s. 20-21.

26.  Wymagania funkcjonalne wobec inteligentnej odzieży dla ratowników górskich - wyniki badań własnych / A. Dąbrowska, P. Miśkiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 8, s. 12-15.

27.  Zakres przedmiotowy i charakter prawny porozumień o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy (art. 9.1 k.p.) : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 8, s. 47-48.

28.  Zmiany w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy / K. Szlachta-Kisiel // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 8, s. 25-31.

29.  Zmiany w zakresie prawa ubezpieczeń w ustawie Prawo przedsiębiorców - jako urzeczywistnienie możliwości rozpoczęcia własnej działalności / M. Szuba // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 8, s. 32-37.

30.  Zmienione zasady udzielania ulg we wpłatach na PFRON już od 1 października 2018 r. / M. Brząkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 188, 27.09, s. C2.

31.  Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach - na przykładzie zasobów biblioteki CIOP-PIB / W. Sygocki // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 7, s. 21-25.