17-23 września 2018

1.  Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań w subdyscyplinie metodologii nauk o zarządzaniu / M. Szarucki // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 27-40.

2.  Boomerang employees : nowy trend czy potrzeba chwili? / R. Grelewicz // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 46-49.

3.  Budżetówka : protesty tak, strajki już nie / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 217 : 18.09, s. I6-I7.

4.  Dodatkowy urlop jako bonus dla wybranych / B. Mądrzycki // Rzeczpospolita. - 2018, nr 219 : 20.09, s. D8.

5.  Dyrygencie nadaj ton : jak sprawić, by spotkania biznesowe były skuteczne? / E. Prędka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 66-69.

6.  Elastyczność strategii i struktury organizacyjnej w warunkach współpracy sieciowej / J. M. Lichtarski [i in.] // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 93-105.

7.  Imigrantów więcej, strategii brak / B. Mądrzycki // Rzeczpospolita. - 2018, nr 219 : 20.09, s. A20-A21.

8.  Kultura zdrowego jedzenia : czy firmie opłaca się inwestowanie w zdrowie pracownika? / J. Kwiecień // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 56-59.

9.  Lunch dla pracownika : kiedy posiłki dla pracowników należy opodatkować, a kiedy nie? / E. Guerri // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 70-73.

10. Makrootoczenie polskich MŚP w kontekście ich innowacyjności / M. Zastempowski, W. Glabiszewski, K. Liczmańska-Kopcewicz // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 119-134.

11. Mentoring jako narzędzie niwelowania ryzyka wystąpienia anomii / B. A. Sypniewska, M. Baran // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 189-203.

12. Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu / J. Światowiec-Szczepańska, A. Kawa // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 79-91.

13. Modele badawcze w naukach o zarządzaniu / A. Zakrzewska-Bielawska // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 11-25.

14. Modelowanie równań strukturalnych w naukach o zarządzaniu / I. Staniec // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 65-77.

15. Niezbędnik rekrutera : o co i jak warto pytać kandydatów do pracy? / G. Kubera // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 60-64.

16. Od administratora do lidera : zmiany pozycji działu HR w organizacji / T. Sudoł // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 40-45.

17. Postmodernistyczna tożsamość nauk o zarządzaniu / J. Domański // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 41-53.

18. Potyczki z językiem ... obcym : jak dopasować rozwiązania szkoleniowe do potrzeb pracowników? / M. Karpiłowska, K. Małowiecka, M.Gochnio // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 82-86.

19. Praca zabiera nam coraz mniej czasu / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 217 : 18.09, s. A17.

20. Siła zespołu : jak ją stworzyć, rozpoznać i wspierać? / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 50-55.

21. Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce / A. Sopińska, P. Dziurski // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 147-158.

22. Szumy na łączach : dobre praktyki komunikacyjne w zespole rozproszonym / K. Muzyczyszyn // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 26-30.

23. Uwarunkowania kreatywności w przedsiębiorstwach w perspektywie strategicznej / E. Urbanowska-Sojkin // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 135-146.

24. W kierunku zaufania organizacyjnego : komunikowanie i jakość relacji między przełożonym a podwładnym w sądach powszechnych / A. Austen, I. Marzec, G. Polok // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 2, s. 175-187.

25. Wielokulturowy matriks : jak zarządzać zespołem składającym się z obcokrajowców? / B. Wujec // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 20-25.

26. Wirtualny team : czy praca w zespole rozproszonym jest dla każdego? / K. Prystupa-Rządca // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 9, s. 32-34.

27. Związki zawodowe nie będą już mogły grać na zwłokę / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 182 : 19.09, s. B10.