27 sierpnia - 2 września 2018

1. Coaching w organizacjach pozarządowych - wybrane zagadnienia i pogłębiona perspektywa coachów / K. Lignar-Paczocha //Trzeci Sektor. - 2018, nr 1, s. 34-54.

2. Drogi komunikacyjne i transportowe - wymagania prawne / W. Łabanowski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 6/7, s. 32-35.

Wykonanie oraz oznakowanie dróg komunikacyjnych i transportowych w zakładach pracy.

3. Emerytury mają być wyższe / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 200 : 29.08, s. A18.

4. Innowacyjność w podkarpackich przedsiębiorstwach - ujęcie empiryczne / A. Rzepka // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 5, s. 48-54.

5. Iść tam, gdze są pieniądze / J. Baguley ; rozm. A. Pietrucha // Trzeci Sektor. - 2018, nr 1, s. 10-17.

Pozyskiwanie finansowania przez organizacje pozarządowe.

6. Karola Adamieckiego wykreślna metoda racjonalnego organizowania procesu wytwarzania i jej współczesne motywacje / A. Kosieradzka // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 5, s. 20-28.

7. Klauzule z tajemnicą przedsiębiorstwa do modyfikacji / P. Słowik, K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 168 : 30.08, s. C3.

8. Kreatywność jako imperatyw i atrybut współczesnego przedsiębiorstwa / C. Suszyński // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 5, s. 41-47.

9. Metody pomiaru wydatku energetycznego / A. Zwara // Inspektor Pracy. - 2018, nr 6/7, s. 28-31.

Pomiary wydatku energetycznego związanego z wykonywaną pracą.

10. Miejsce organizacji pozarządowych w systemie poradnictwa prawnego / G. Wiaderek // Trzeci Sektor. - 2018, nr 1, s. 84-96.

11. Miejsce, rola i zadania organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz cudzoziemskich mieszkańców Warszawy / M. Dudkiewicz, K. Wittels // Trzeci Sektor. - 2018, nr 1, s. 56-69.

12. Minimalne pensje mocniej w górę / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 202 : 31.08, s. A15.

13. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych / A. Herman // Inspektor Pracy. - 2018, nr 6/7, s. 21-23.

14. Non-gevernmental, non-profit organisations in the Czech Republic and the deinstitutionalisation of services for people with disabilities / P. Fabián, M. Dubnová // Trzeci Sektor. - 2018, nr 2, s. 74-87.

Organizacje pozarządowe i organizacje non-profit w Republice Czeskiej oraz deinstytucjonalizacja służb dla osób niepełnosprawnych.

15. Obowiązki organizacji pozarządowych jako administratorów danych osobowych w świetle RODO / J. Greser // Trzeci Sektor. - 2018, nr 2, s. 20-36.

16. Od 1 września zmiany w angażach nauczycieli. Warto się do nich dobrze przygotować / L. Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 168 : 30.08, s. C4-C5.

17. Organizacje pozarządowe na gruncie prawa zamówień publicznych - przesłanki stosowania ustawy / A. Podsiadło, J. Starek // Trzeci Sektor. - 2018, nr 2, s. 50-59 bibliogr.

18. 500+ kosztuje coraz mniej / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 198 : 27.08, s. A18-A19.

19. Polecenie służbowe to nie wypowiedzenie zmieniające / oprac. T. Zalewski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 6/7, s. 24.

20. Prawa nauk o zarządzaniu / M. Lisiński // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 5, s. 3-12.

21. Reformę najmocniej odczują nauczyciele / J. Ćwiek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 202 : 31.08, s. A16.

22. Rezygnacja z porozumienia ze związkami bez wypowiedzeń zmieniających / G. Ruszczyk, P. Graczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 201 : 30.08, s. D2.

23. Rozpatrywanie skarg powszechnych przez organizacje pozarządowe / T. Szewc // Trzeci Sektor. - 2018, nr 2, s. 38-49.

24. Szef może być taki sobie. Ale to my wyznaczamy granice / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 198 : 27.08, s. A22.

25. To nie pracodawca dyktuje warunki / M. Chądzyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 168 : 30.08, s. A9.

26. Trzeci sektor w badaniach - w jakim kierunku zmierzamy? / debata redakcyjna // Trzeci Sektor. - 2018, nr 2, s. 88-97.

Wypow.: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Lidia Kuczmierowska, Marek Rymsza, Marta Gumkowska, Jan Winczorek, Grzegorz Wiaderek, Magdalena Dudkiewicz.

27. Związek Rzemiosła Polskiego : prawo oświatowe wbrew RODO / P. Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 168 : 30.08, s. C2.