6 - 12 sierpnia 2018

1. Agencje zatrudnienia są drogie i nieskuteczne / M. Topolewska // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 153 : 08.08, s. B1.

2. Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ma prawo zawrzeć umowę o pracę sam ze sobą / M. Macyszyn-Śledzikowska, M. Śledzikowski // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 154 : 09.08.

3. Detektyw skontroluje chorego / K. Gruszka, Ł. Chruściel // Rzeczpospolita. - 2018, nr 154 : 09.08, s. D2.

4. Dobrą pracę można znaleźć nie tylko w dużym mieście / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2018, nr 181 : 06.08, s. A22.

5. „Dyscyplinarka” dla pracodawcy / J. Kędziora // Rzeczpospolita. – 2018, nr 183 : 08.08, s. H3.

6. Istota kosztów transakcyjnych : przykład działania kwotowego systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – Pigou contra Coase / M. Garbat // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 2, s. 8-15.

7. Jakich kompetencji oczekują dziś firmy / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. – 2018, nr 181 : 06.08, s. A23.

8. Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych rodziców samotnie wychowujących dzieci / W. Laskowski, M. Piekut // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 3. s. 21-28.

9. Kreatywność w organizacjach non-profit – perspektywa personalistyczna / J. Domański // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 4, s. 15-20.

10. Minimum socjalne w grudniu 2017 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 3, s. 34-36.

11. Monitoring w miejscu pracy : nie będzie dwóch kar za to samo przewinienie // J. Styczyński, K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 154 : 09.08., s. C4.

12. Motywacje wolontariuszy w Polsce / D. Buttler // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 2, s. 29-36.

13. Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów / R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 4, s. 7-15.

14. Nawet rok trzeba czekać na dokumenty do emerytury / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 154 : 09.08, s. B1.

15. O północy umowa zawarta na czas określony zmieni się w bezterminową / S. Kryczka // Rzeczpospolita. – 2018, nr 184 : 09.08, s. D4-D5.

16. Oczekiwania pracowników różnych pokoleń dotyczące wybranych elementów społecznej odpowiedzialności pracodawcy / A. Zaleśna // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 4, s. 46-51.

17. Od września niższy wiek dla młodocianego, ale nie wszędzie / J. Sztabińska // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 154 : 09.08, s. C2.

18. Osoby długotrwale pozostające bez pracy w opinii pracowników PUP i OPS / E. Flaszyńska // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 2, s. 15-24.

19. Polacy zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia w Polsce – ujęcie zasobowe / E. Gałecka-Burdziak, J. Gromadzki // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 2, s. 1-8.

20. Polityka i sytuacja mieszkaniowa jako cywilizacyjne wyzwanie – Polska i świat / M. Cesarski // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 3, s. 14-20.

21. Potencjalny popyt na opiekunów osób starszych : spojrzenie z perspektywy dwóch pokoleń – wspierającego i wspieranego / D. Kałuża-Kopias, Z. Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 3, s. 28-34.

22. Problem migracji w grupie ratowników medycznych / E. Skucha, A. Domagała // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 2, s. 24-29.

23. Recepcja temporalnego modelu dojrzałości do Big Data wśród menedżerów – badania wstępne / M. Mach-Król // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 4, s. 27-34.

24. Rekompensata pieniężna na zleceniu dwa razy wyższa odszkodowanie dla pracownika / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 154 : 09.08, s. C3.

25. Są szanse na podwyżki płac / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 154 : 09.08, s. B8.

26. Tendencje zmian w kształtowaniu się rozpiętości płacowych w Polsce / H. Karaszewska, M. Zarębski // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 3, s. 1-8.

27. Wspólnie o konstytucji , wspólnie o polityce społecznej / A. Dudzik // Polityka Społeczna. – 2018, R. 45, nr 3, s. 38-40.

28. Współpraca instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych w obszarze edukacji przedsiębiorczej / A. Sadowski, A. Andrzejczyk // Przegląd Organizacji. - 2018,–nr 4, s. 20-26.

29. Zawodna pamięć komplikuje odwołanie z urlopu / S. Kryczka // Rzeczpospolita. – 2018, nr 184 : 09.08, s. D3.

30. ZUS rozstrzygnie o charakterze pracy / Z. Łobejko // Rzeczpospolita. – 2018, nr 184 : 09.08, D8.