30 lipca - 5 sierpnia 2018

1.  Bezpieczeństwo i ergonomia w przepisach oraz normach - 2018 r. / J. Micuła // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 34-36.

2.  Choroba a urlop wypoczynkowy / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 28-29.

3.  Czas na decyzję, co dalej z pracownikami tymczasowymi / R. Stępień // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 149 : 02.08, s. C2.

4.  Dane osobowe drugiego obiegu / G. Orłowski // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 7.

5.  Ekonomia bhp - korzyści finansowe / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 21-23.

6.  Frezer drewna - bezpieczna praca i obsługa maszyn / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 37-39.

7.  Jak kształcić przyszłych księgowych / A. Marciniak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 177 : 01.08, s. H3.

8.   Kto zapłaci za zawodówki? / A. Wittenberg // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 147 : 31.07, s. A6.

9.   Lekarz weterynarii - zagrożenia na stanowisku pracy oraz ich redukcja / S. Kryczka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 5-7.

10. Nie każdy informatyk zarabia wielkie pieniądze / A. Błaszczak, G. Raszkowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 175 : 30.07, s. A22-A23.

11. Nie tak łatwo odmówić wypłaty odprawy emerytalnej / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 177 : 02.08, s. D5.

12. Niedostatki współczesnych systemów ewakuacji / K. Kozłowska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 19-20.

13. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska przedstawiciela handlowego / R.B. // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 24-27, tab.

14. Od 1 września dłuższa ścieżka kariery nauczycieli / L. Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 149 : 02.08, s. C3.

15. Okres pracy górniczej jako okres pracy w szczególnych warunkach : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 43-47.

16. Ponowne ustalenie przez organ rentowy prawa do świadczenia emerytalno-rentowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 48-50.

17.  Projekt francuskiego Kodeksu pracy 2017 a polska próba kodyfikacji prawa zatrudnienia / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 8-14.

18.  Referendum strajkowe w polskim prawie pracy / J. Lewkowicz // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 22-26.

19.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 40-42.

20.  Samowolny urlop to nieobecność nieusprawiedliwiona / A. Borysewicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 177 : 02.08, s. D2.

21.  Specjalista już nie chce sam szukać pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 177 : 02.08, s. A18-A19.

22.  Stosowanie nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w standardowej formie szkoleń stacjonarnych / D. Rozmus // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 14-18.

23.  Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy - wątpliwości zgłoszone do Trybunału Konstytucyjnego / P. Bajno // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 32-33.

24.  Warunki finansowania szkolenia lekarzy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 53-56.

25. Wpływ RODO na zasady przetwarzania danych osobowych związanych z zatrudnieniem - w oczekiwaniu na nowelizację Kodeksu pracy / A. Kamińska-Pietnoczko // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 15-21.

26.  Współpraca pracodawców i koordynacja działań w obszarze bhp / T. Weckwerth // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 30-31.

27.  Wypadki przy pracy. Najważniejsze jest pierwsze 10 minut / J. Gościńska-Bociong // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 6, s. 11-12.

28.  Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 34-39.

29.  Zasady delegowania cudzoziemca bardziej klarowne / K. Gospodarowicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 177 : 02.08, s. D6.

30.  Związki zawodowe : więcej osób skorzysta z przywilejów / J. Żołyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 149 : 02.08, s. D2-D8.

31.  Zwolnienia grupowe czasem lepsze niż zachęty do odejścia / G. Orłowski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 177 : 02.08, s. D1.