23 - 29 lipca 2018

1.  Adaptive and maladaptive perfectionism, and professional burnout among medical laboratory scientists / M. Robakowska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 253-260.

Adaptacyjny i nie przystosowawczy perfekcjonizm oraz wypalenie zawodowe wśród naukowców w laboratoriach medycznych.

2.  Chętnych do pracy w urzędach brak, wymagania stażowe zostały / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 144 : 26.07, s. B7.

3.  10 przyszłościowych zawodów / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 169 : 23.07, s. A23.

4.  Health effect of chronic exposure to carbon disulfide (disiarczek węgla) on woman employed in viscose industry / K. Sieja, J. von Mach-Szczypiński, J. von Mach-Szczypińska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 329-335.

Wpływ zdrowotny długotrwałej ekspozycji na disiarczek węgla na kobiety zatrudnione w przemyśle wiskozowym.

5.  Jak w związku z RODO przetwarzać dane osobowe na potrzeby funduszu socjalnego / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 144 : 26.07, s. C4.

6.   Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 14, s. 3-81.

7.   Judgment of the morality of an individual responsible for a fatal workplace accident involving subordinates / M. Paruzel-Czachura, M. Dobrowolska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 261-267.

Osąd moralny osoby odpowiedzialnej za śmiertelny wypadek z udziałem podwładnych w miejscu pracy.

8.   Klimat organizacyjny a odkładanie pracy na później / A. Lipińska-Grobelny, W. Michałowska // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 1, s. 35-48.

9.   Kluczowe kompetencje behawioralne w zarządzaniu projektami informatycznymi w szpitalnictwie / M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 1, s. 97-111.

10.  Modele dojrzałości a modele doskonałości : niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji / J. Martusewicz,  W. Szumowski // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 1, s. 63-78.

11.  Ocena narażenia na aerozol grzybowy na wybranych stanowiskach pracy zanieczyszczonych pyłem organicznym o różnym pochodzeniu / A. Ławniczek-Wałczyk [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 269-280.

12.  Ocena wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia / B. Bieszk-Stolorz // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 6, s. 23-38.

13.  Odwołanie dyrektora biblioteki publicznej (zasady ogólne a zasady szczególne) / R. Golat // Bibliotekarz. - 2018, nr 6, s. 33-35.

14.  Optymalizacja metody oznaczania siarczanu dietylu na stanowiskach pracy / J. Kowalska, A. Jeżewska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 291-300.

15.  Późne następstwa zbiorowego ostrego zatrucia fosfanem - opis przypadku / M. Waszkowska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 337-344.

16.  Prostota czy złożoność procesu wytwarzania radiofarmaceutyków w świetle optymalizacji ochrony radiologicznej personelu - 99mTC vs. 18F. / M. Wrzesień // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 317-327.

17.  Rejestr czynności przetwarzania w bibliotece / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2018, nr 6, s. 36-37.

Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka.

18.  Rola kapitału ludzkiego w procesie kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskich małych przedsiębiorstwach / A. Drews // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 1, s. 79-96.

19.  Satysfakcja z pracy a stres zawodowy - wyniki badań ilościowych w 3 jednostkach organizacyjnych urzędu / A. Rogozińska-Pawełczyk // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 301-315.

20.  Świadczenie przedemerytalne także po odrzuceniu warunków pracy / R. Sadlik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 144 : 26.07, s. C6.

21.  Świadczenia retencyjne dają lepsze rezultaty niż dłuższe okresy wypowiedzenia / R. Stępień, G. Larek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 144 : 26.07, s. C5.

22.  Teraz są dobre czasy, by pomyśleć o zmianie zawodu / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 169 : 23.07, s. A22.

23.  Types of falls strategies for maintaining stability on an unstable surface / M. Błażkiewicz, K. Kaczmarczyk // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 245-252.

Rodzaje upadków i sposoby utrzymania stabilności na niestabilnej powierzchni.

24.  Uwarunkowania zarządzania innowacjami w kształtowaniu sukcesu przedsiębiorstwa / Ł. Kryśkiewicz // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 1, s. 131-151.

25.  Wybrane czynniki ryzyka ekspozycji zawodowych na patogeny krwiopochodne w salonach kosmetologicznych / M. Gańczak [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 281-290.

26.  Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w ciężkiej methemglobinemii wywołanej zatruciem 1,4-diaminobenzenem i difenyloaminą - opis przypadku / J. Piechocki, T. Janus , R. Gałązkowski // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 3, s. 345-350.

27.  Zawieszenie w czynnościach służbowych nie może być przyczyną wypowiedzenia / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 170 : 24.07, s. I6-I7.

28.  Zły sen spełniony. Krócej w pracy, emerytura w dół / Grzegorz Osiecki, M. Chądzyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 141 : 23.07, s. A5.

29.  Zmiana na stanowisku prezesa zarządu na polskim rynku kapitałowym / K. Byrka-Kita [i in.] // Organizacja i Kierowanie. - 2018, nr 1, s. 11-34.

30.  Zróżnicowanie wydatków na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych / M. Piekut // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 6, s. 57-72.