16 - 22 lipca 2018

1. Bezrobocie w Polsce w 2017 r. // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 4, s. 3-7.

2. BHP ważne jak płynność finansowa // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 12-14.

3. Branże atrakcyjne dla pracowników // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 4, s. 8-9.

4. Dialog w trudnych okolicznościach / A. Zybała // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 3-6.

5. Dobra wola to podstawa // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 27-28.

Konferencja "Dialog społeczny - między ideą a praktyką" (Wrocław, 25 kwietnia 2018 r.).

6. Dodatkowe dni zasiłku za czas opieki nad dzieckiem z orzeczeniem // Rzeczpospolita. - 2018, nr 166 : 19.07, s. D4-D5.

7. Emeryta łatwiej delegować // Rzeczpospolita. - 2018, nr 166 : 19.07, s. D3.

8. Etat kontra samozatrudnienie / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 163 : 16.07, s. A22.

9. Firma zapłaci za zepsucie urlopu / K. Magnuska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 166 : 19.07, s. D2.

10. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 października 2016 r., II GSK 595/15 / K. Dąbrowski // Palestra. - 2018, R. 63, nr 6, s. 89-95.

Miejsce etyki w funkcjonowaniu prawniczych zawodów zaufania publicznego.

11. Integracja seniorów coraz ważniejsza // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 18-19.

12. Kobiety w polskim biznesie // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 13-14.

13. Kompleksowo "Za życiem" // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 20-21.

14. "Młodzi w dialogu - dialog o młodych" // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 15-17.

Omów. konferencji (Warszawa, 11-12 kwietnia 2018 r.).

15. Modelowanie procesów: spojrzenie przekonanego laika / J. W. Owsiński // Współczesne Problemy Zarządzania. - 2018, nr 1, s. 7-17.

16. Osoby w wieku okołoemerytalnym - niewykorzystane zasoby rynku pracy // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 7-12.

17. Pakt w stolicy, w regionach strajki / A. Szczepańska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 136 : 16.07, s. B10.

18. Płatnikiem składek nie zawsze ten, który zgłosił do ubezpieczeń / A. Miętek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 166 : 19.07, s. D6-D7.

19. Polityka społeczna, stal, płace i regionalne strategie // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 4, s. 25-31.

Posiedzenia Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w poszczególnych regionach.

20. Polityka społeczna w konstytucji // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 15.

21. Polski rynek pracy w 2017 r. // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 3-6.

22. Pomysł na akcjonariat pracowniczy // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 25.

23. Propozycja aktualizacji procesowego modelu zarządzania wiedzą / M. Szelągowski // Współczesne Problemy Zarządzania. - 2018, nr 1, s. 37-48.

24. Propozycje kodeksów pracy na biurku minister // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 22-23.

25. Reforma w czteropaku // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 18-19.

Dot. porozumienia zawartego 5.04.2018 r. między NSZZ "Solidarność" a Federacją Przedsiębiorców Polskich (FPP) odnośnie postulatów obu organizacji reformowania rynku pracy.

26. Samozarządzanie jako metoda zarządzania zespołami projektowymi / Z. Olesiński // Współczesne Problemy Zarządzania. - 2018, nr 1, s. 21-36.

27. "Senior+" wyzwaniem i szansą dla samorządów / E. Rafalska ; rozm. A. Grabowska // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 1-2.

28. 100 lat polityki społecznej // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 7-8.

29. Ustawa o dialogu w przededniu zmian / Z. Żurek // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 1, s. 7-9.

30. W związkach idzie młodość / M. Szymański // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 4, s. 21-24.

31. Wielogłos o kodeksach pracy // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 26-28.

32. Więcej dialogu, bezpieczniej w pracy // Dialog. - 2018, nr 3, s. 18-19.

Konferencja "Wpływ dialogu na ochronę pracy" (Wrocław, 26 kwietnia 2018 r.).

33. Więcej dialogu, bezpieczniej w pracy // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 29-32.

34. Wrażliwa kontrola // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 2, s. 24.

Program kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r.

35. Zatrudnienie cudzoziemców - wyzwania na dziś i na przyszłość / R. Lisicki // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 20-23.

36. Zmiany w Kodeksie pracy wymagają dialogu // Dialog w Centrum i Regionach. - 2018, nr 3, s. 9.