9-15 lipca 2018

1. Aktywne starzenie się ludności z perspektywy Rady Europy / B. Mikołajczyk // Polityka Społeczna. - 2018,  nr 1, s. 7-11.

2. Brexit i jego skutki dla systemów zabezpieczenia społecznego / A. Smoder // Polityka Społeczna. - 2018, nr 1, s. 40-41.

3. Budowanie przez przełożonych poczucia bezpieczeństwa psychologicznego pracowników jako narzędzie wspierania innowacyjności przedsiębiorstw / A. Glińska-Neweś, J. Górka, D. Lewicka // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s. 40-45.

4. Coraz większe zaległości urlopowe / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 134 : 12.07, s. B1.

Zaległości w wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych.

5. Czy pracownikowi, który zachorował, będąc na urlopie za granicą, przysługuje świadczenie chorobowe w Polsce / M. Kowalska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 13, s. 32-33.

6. Czy przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być przemęczenie pracownika / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 13, s. 21-22.

7. Czy warto wspierać dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych? : doświadczenia z lokalnego rynku pracy / A. Jackowska, Z. Wiśniewski // Polityka Społeczna. - 2018, nr 1, s. 24-32.

8. Czynniki motywujące członków zespołów kreatywnych w sektorze IT - wyniki badań pilotażowych / Wanda Kopertyńska, Krystyna Kmiotek // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s. 51-57.

9. Efektywność instytucji organizacji pracodawców / J. Lewkowicz // Polityka Społeczna. - 2018, nr 1, s. 18-22.

10. Informacyjne fundamenty kreatywności w kontekście zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem / E.Urbanowska-Sojkin // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s. 35-40.

11. Jak nowa ustawa o ochronie danych osobowych wpływa na prawa i obowiązki pracodawcy / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 13, s. 12-16.

12. Jak prawidłowo rozliczyć w ZUS i US wynagrodzenie członka zarządu / M. Pigulski, S. Biliński // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 13, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

13. Jak udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 13, s. 17-20.

14. Jak ustalać wynagrodzenia pracowników samorządowych po zmianach przepisów / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 13, s. 24-27.

15. Jakie ułatwienia w zakresie wykonywania pracy wprowadzono dla pracowników będących rodzicami dzieci niepełnosprawnych / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018,  nr 13, s. 9-11.

16. Jakie zachowania urzędników państwowych są niedopuszczalne / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 158 : 10.07, s. I6-I7.

17. Kreatywna współpraca jako atrybut relacyjnej strategii przedsiębiorstwa / A. Zakrzewska-Bielawska // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s. 23-29.

18. Media społecznościowe i ich wykorzystanie do promocji bezpieczeństwa pracy / W. Klimaszewska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 6, s. 25-27.

19. Minimum socjalne we wrześniu 2017 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2018, nr 1, s. 22-24.

20. Modele prawnej regulacji prostytucji a społeczna marginalizacja osób świadczących usługi seksualne / I.Ślęzak // Polityka Społeczna. - 2018, nr 1, s. 1-7.

21. Monitoring wizyjny w zakładzie pracy / J. Szmit. - Cz. 1-3 // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 24, s. 58 ; nr 25, s.59 ; nr 26, s. 61.

22. Największy wybór ofert pracy jest w sprzedaży / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 157 : 9.07, s. A22, rys.

23. Narażenie na hałas podczas meczu piłkarskiego / Bartłomiej Kukulski, K. Piotrowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 6, s. 8-11.

Narażenie na hałas pracowników zaangażowanych w organizację meczu.

24. O czym trzeba pamiętać zatrudniając cudzoziemca / A. Cichoń // Rzeczpospolita. - 2018, nr 157 : 9.07, s. D4-D5.

25. Parametry użytkowe filtrów powietrza w ogólnej wentylacji i klimatyzacji : nowe wymagania norm i wyniki badań własnych / Tomasz Jankowski, Szymon Jakubiak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 6, s. 16-21.

26. Poprawa warunków pracy tylko dla dużych firm / B Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 133 : 11.07, s. B10.

Dofinansowywanie prewencji wypadkowej przez ZUS.

27. Premia retencyjna nowym sposobem na uciekających pracowników / P. Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 135 : 13-15.07, Tygodnik Gazeta Prawna nr 25, s. C14-C16.

Premie mające na celu powstrzymanie odejścia pracowników.

28. Problem krótkowzroczności strategicznej / W. Czakon // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s. 17-22.

29. Problemy związane z rozpoznawaniem barw świateł sygnalizacyjnych / G. Owczarek // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 6, s. 12-15.

Zagrożenie dla oczu.

30. Rola ICT w tworzeniu przedsiębiorstwa kreatywnego / D. Jelonek // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s.46-51.

31. Rząd i posłowie wsparli umowy śmieciowe / P. Słowik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 132 : 10.07, s. B1.

32. Sieć współpracy gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego a wdrażanie innowacji społecznych / K. Zajda // Polityka Społeczna. - 2018, nr 1, s. 32-37.

33. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego może odczuć nie tylko społeczna inspekcja pracy / K. Wilczyk, Ł.Kuczkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 134 : 12.07, s. C5.

34. Stabilność pracy i sytuacja ekonomiczna kraju a podejmowanie decyzji finansowych / S. Kołodziej // Handel Wewnętrzny. - 2018, nr 3, s. 244-254.

Wpływ warunków zewnętrznych na podejmowanie decyzji dot. oszczędzania i zadłużania się indywidualnych konsumentów.

35. Strategiczne aspekty dynamicznych zdolności replikacji i imitacji wiedzy / K. Krzakiewicz, S. Cyfert // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s. 5-12.

36. Świadectwo pracy - jak należy je prawidłowo sporządzić / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 13, Vademecum kadrowego, s. 50-57.

37. Ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna rodzin w kontekście wdrożenia programu 500+ / R. Szarfenberg // Polityka Społeczna. - 2018, nr 1, s. 11-17.

38. Wartości kulturowe jako podstawa kształtowania pożądanych postaw i zachowań pracowników w grupach kapitałowych / Cz. Zając // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s. 13-17.

39. Współczesne formy komunikacji - jak zarządzać z wykorzystaniem internetu rzeczy i wszechrzeczy / L.Kiełtyka, O. Zygoń // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 2, s. 24-33.

40. Współczesne uwarunkowania konsumpcji w Polsce i ich implikacje na rynku / G. Sobczyk // Handel Wewnętrzny. - 2018, nr 3, s. 347-357.

41. Wykorzystanie rozwiązań Business Intelligence, Competitive Intelligence i Big Data w przedsiębiorstwach województwa śląskiego / K. Bartuś, K. Lewko, P. Lorek // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 2, s. 33-39.

42. Wymagania prawne dotyczące akcesoriów odblaskowych stosowanych przez pieszych / A. Pościk // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 6, s. 22-24.

M.in. bezpieczeństwo pracowników wykonujących nocne prace drogowe.

43. Zależności pomiędzy wartościami organizacyjnymi a innowacyjnym stylem przywództwa : perspektywa firm rodzinnych / W. Głód, M. Wronka-Pośpiech // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 3, s. 58-64.

44. Zmiany w poziomie i strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych o różnej sytuacji dochodowej w aspekcie zrównoważonej konsumpcji / J. Stanisławska, A. Kozera, R. Głowicka-Wołoszyn // Handel Wewnętrzny. - 2018, nr 3, s. 358-370.

45. Zmiany w ustawie związkowej / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 27, s. 59 ; nr 28, s. 59.