2 - 8 lipca 2018

 1. Bez urlopu nie damy rady. Jego długość określamy sami / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 151 : 2.07, s. A24.

Urlop a efektywność pracy.

 1. Czy naprawdę ufamy albo nie ufamy? : deklaracje kontra emocje w badaniu TRust emoRAY / N. Suska, S.Kotow // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 13-17.

Zaufanie w prowadzeniu biznesu.

 1. E-zwolnienia mają być obligatoryjne dopiero od 1 grudnia 2018 r. / M. Kowalska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 11, s. 10-11.
 1. Fanatyk pracy : czyli wpływ pracoholizmu na funkcjonowanie pracownika i organizacji / E. Bonder // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 48-51.
 1. Feedback - słowo klucz dla pokolenia Y : co o generacji młodych pracowników sądzą pracodawcy? / A. Dolot // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 58-61.
 1. High Performance = High Potential? : czym różnią się pracownicy z wysokim potencjałem od osiągających wysokie wyniki i w których warto inwestować? / I. Ostrowska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 52-56.
 1. Homo iuridicus prawa pracy / A. Musiała // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 5, s. 6-12.

Model człowieka prawa pracy wyłaniający się z przepisów tego prawa.

 1. Jak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - praktyczna instrukcja / S.Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 11, s. 16-19.
 1. Jakie odprawy przysługują nauczycielom zatrudnionym w szkołach na podstawie Karty Nauczyciela / E.Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 11, s. 50-57.
 1. Jakie są skutki podatkowe używania samochodu służbowego w celach prywatnych przez pracownika i zleceniobiorcę / T. Król // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 11, s. 25-28.
 1. Kontekstowe badanie kompetencji : wpływ otoczenia biznesowego na ocenę umiejętności zawodowych / N.Strzelecka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 68-72.
 1. Kontrakty menedżerskie w wąskim oraz szerokim znaczeniu / A. Kubów // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 5, s. 19-24.
 1. Kto może zostać urzędnikiem państwowym / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 152 : 3.07, s. I6-I7.
 1. Mikrozmiany, makroefekty : jakie korzyści daje konstruktywny i pozytywny feedback? / S. Czajka-Jansen // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 62-67.

Efekty informacji zwrotnej ze strony menedżera.

 1. Nie będzie już dzielenia miniemerytur na miniratki / M. Chądzyński, G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 128 : 4.07, s. A3.
 1. Ograniczenie handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni w sektorze turystycznym / P. Nowak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 5, s. 34-40.
 1. Ponure prognozy emerytalne / R. Skibińska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 151 : 2.07, s. A20-A21.
 1. Praca dla długotrwale bezrobotnych / M. Topolewska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 128 : 4.07, s. B7.
 1. Praca mobilna oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych - nowe wyzwania i zagrożenia / M.Drabek, M. Waszkowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 5, s. 22-26.
 1. Prawo do emerytury a prawo do określonej wysokości emerytury : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E.Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 5, s. 44-45.
 1. Prawo do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami według regulacji MOP i ONZ / K. Roszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 5, s. 13-18.
 1. Prawo wyboru podstawy zatrudnienia w kontekście zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej / M. Gładoch // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 5, s. 2-5.
 1. Premia za przeprowadzkę za pracą / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 151 : 2.07, s. A25.

Bonusy lokacyjne dla kandydatów do pracy.

 1. Religia jako podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy uwzględniający etykę organizacji : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 5, 41-44.
 1. Sądy w obronie stawki minimalnej / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 128 : 4.07, s. B10.
 1. Spawacz na płacowym szczycie : praktyki wynagradzania pracowników fizycznych / R. Kucharska-Kawalec // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 32-37.
 1. Sposoby utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków - wyniki badań własnych / A. Marszałek // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 5, s. 8-10.
 1. Świadczenia związane z urlopem wypoczynkowym - jak je przyznawać i rozliczać / A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 11, s. 58-64.
 1. To nie koniec walki o delegowanie : krajom UE trzeba nadal patrzeć na ręce / M. Cedro, J. Jasiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 130 : 6-8.07, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 24, s. C10-C13.
 1. Trudno przychodzi, łatwo odchodzi : jak Open Finance i Home Broker budują zaufanie w biznesie? / P. Komar, J. Skonieczko // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 22-26.
 1. Ubranie specjalne dla strażaków - wymagania normatywne i badania własne / M. Młynarczyk // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 5, s. 11-15.
 1. Uczenie mniej tradycyjne : nowoczesne formy przekazywania wiedzy i rozwoju pracowników / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 7, s. 74-77.
 1. Uczenie się pracowników starszych - raport wstępny z badań / K. Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 5, s. 16-21.
 1. Umowa mająca za przedmiot sprzątanie  -  umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?  / G. Wolak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 5, s. 24-33.
 1. Umowa o pomocy przy zbiorach - nowy rodzaj kontraktu w rolnictwie / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 11, s. 33-35.
 1. Urlopy wypoczynkowe - odpowiedzi na pytania z praktyki // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 12, s.3-81.
 1. Vademecum dorabiającego emeryta i rencisty / L. Abramczyk // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 129 : 5.07, wkł. s. D1-D8.
 1. Zakaz handlu w niedziele i święta - kogo nie dotyczy / A. Kulkowska-Wardzyńska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, nr 11, s. 12-15.