18 - 24 czerwca 2018

 1. Czy można wprowadzić w regulaminie jednostki samorządowej odrębne zapisy dotyczące kierowców / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, s. 21-22.
 1. Czy umowa zlecenia zawarta na dyżury przez lekarza zatrudnionego w szpitalu, ale w ramach prowadzonej działalności, podlega składkom ZUS / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, s. 31-33.
 1. Do kiedy trzeba przekazać pierwszą ratę odpisu na zfśs, jeżeli 31 maja 2018 r. przypada w święto / B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, s. 47.
 1. Dobra zmiana dla dyrektorów urzędów / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 119 : 21.06, s. B7.

Podwyżki płac w służbie cywilnej w 2019 roku.

 1. Grzechy popełniane przy ocenie ryzyka / R. Kozela // Atest. - 2018, nr 5, s. 26-27.

10. Konferencja ATESTU pod hasłem "Ocena ryzyka - narzędzie poprawy warunków pracy", 15-17 listopada 2017 r.

 1. Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem? / R. Studenski. - Cz. 1-5 // Atest. - 2018, nr 1, s. 4-8 ; nr 2, s. 4-7 ; nr 3, s. 4-8 ; nr 4, s. 4-7 ; nr 5, s. 4-8.

Cz. 2. Pomiar i ocena ryzyka ; Cz. 3. Motywy podejmowania ryzyka ; Cz. 4. Podejmowanie ryzyka a powodowanie wypadków ; Cz. 5. Badanie przyczyn wypadków.

 1. Jak prawidłowo rozliczać podróże służbowe pracowników / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, Vademecum Kadrowego, s. 50-57.
 1. Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, Płace i rozliczenia, s. 58-65.
 1. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, s. 17-20.
 1. Jakie są konsekwencje finansowe niewłaściwego sporządzenia lub niewydania świadectwa pracy / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, s. 23-26.
 1. Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim / A. Mikulec // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 5, s. 56-77.
 1. Mistrzostwa świata w piłce nożnej kontra prawo pracy / I. Dziubak-Napiórkowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 142 : 21.06, s. D3.
 1. Monitoring wizyjny w zakładzie pracy / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 24, s. 58 ; nr 25, s. 59.
 1. Na co zwrócić uwagę, przygotowując się do RODO - 7 wskazówek dla pracodawcy / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, s. 12-16.
 1. Nauczycielski urlop dla poratowania zdrowia po zmianie przepisów / M. Paszkowska // Atest. - 2006, R. 12, nr 1, s. 12-13.
 1. Normy dotyczące odzieży ochronnej / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 5, s. 59-60.
 1. O ile wzrosły wynagrodzenia nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 9, s. 9-11.
 1. Pomiar efektywności publicznych szkół wyższych za pomocą metod DEA, SFA oraz StoNED / Ł. Brzezicki, A. Prędki // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 5, s. 5-24.
 1. Pracę Ukraińca ureguluje niemieckie prawo / W. Wołoszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 142 : 21.06, s. D8.
 1. Przesłanki nabycia odprawy pośmiertnej przez członka rodziny : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 40-42.
 1. Sądowa kontrola decyzji organu rentowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 46-47.
 1. Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja / P. Wąż // Atest. - 2018, nr 5, s. 13-15.
 1. Szlifierki do płaszczyzn / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 5, s. 35-40.

Lista kontrolna zagrożeń związanych z maszynami do obróbki metalu.

 1. Telepraca bardziej elastyczna / K. Adamczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 142 : 21.06, s. D1.
 1. Umowa z lekarzem medycyny pracy / M. Sulestrowska // Atest. - 2018, nr 5, s. 28-29.
 1. Upadki z rusztowań / J. Żerański // Inspektor Pracy. - 2018, nr 5, s. 20-25.

Omówienie okoliczności i przyczyn trzech upadków z wysokości, pracowników wykonujących pracę przy wykorzystaniu rusztowań budowlanych.

 1. Uprawnienia rodziców w pracy - urlopy, zasiłki, świadczenia // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 10, s. 6-81.
 1. Urlop a premie i nagrody / Ł. Paroń // Inspektor Pracy. - 2018, nr 5, s. 8-11.
 1. Wstrzymać eksploatację / D. Smoliński // Inspektor Pracy. - 2018, nr 5, s. 8-11.

Nakaz wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich użytkowanie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

 1. Wypadek a alkohol / A. Lejko // Atest. - 2018, nr 5, s. 61-62.

Wyrok Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2018 r., III UK 21/17.

 1. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z zawinionego błędu pracodawcy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 43-45.
 1. Zasada niedyskryminacji : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] /oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 50-53.
 1. Zwolniony pracownik powróci jak bumerang. I to jeszcze przed wyrokiem sądu / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 120 : 22-24.06, Tygodnik. Gazeta Prawna nr 22, s. C2-C5.