28 maja - 3 czerwca 2018

1. Absencja pod lupą : czy i jak można obniżyć koszty zwolnień lekarskich pracowników? / M. Piotrowska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 46-49.

2. Bariery stosowania odpowiedzialności porządkowej wobec pracowników samorządowych / B. Bury, A. Dral // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 11-17.

3. Czas odpoczynku kierowcy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 53-56.

4. Candidate i employee experience : czy i dlaczego warto je mierzyć? / M. Pawlak-Dobrzańska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 24-28.

5. Dział HR wobec straty : jak zadbać o pracownika, który przechodzi przez żałobę? / E. Grzegory // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 60-63.

6. The field of application of labour protection in the TTIP : who are the workers interested? / M. Delfino // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 18-25.

Ochrona pracy w transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym.

7. HR-owiec się szkoli : jakie obszary wiedzy są obecnie pożądane w działach personalnych? / E. Szypryt // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 70-73.

8. Indeks artykułów problemowych opublikowanych w kwartalniku "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy" w latach 2000-2017 // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2017, R. 33, nr 4, s. 157-160.

9. Interakcja w komunikacji : czy działy HR są przygotowane na nowe wyzwania? / J. Strużyna // Personel i Zarządzanie- 2018, nr 4, s. 54-59.

10. Itr i jego związki : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / J. Surgiewicz // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2017, R. 33, nr 4, s. 143-156.

11. Jednostronne uchylenie przez pracodawcę regulaminu wynagrodzenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 33-36.

12. Kłusownictwo na celowniku : jak zapobiegać wykradaniu pracowników przez konkurencję? / A. Błaszak // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 78-81.

13. Kwalifikacja umowy zawartej z podwykonawcą jako umowy o dzieło : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 45-47.

14. Lepszy człowiek, lepszy menedżer : rozwój osobisty średniej kadry kierowniczej / S. Czajka-Jansen // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 74-77.

15. Niełatwe związki między pracą a szczęściem : jaki wpływ na satysfakcję zawodową i zadowolenie z życia ma zmiana pracy? / P. Jurczak // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 50-53.

16. O ochronie trwałości stosunku zatrudnienia związkowców na poziomie zakładowym - uwagi de lege ferenda / K. W. Baran // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 6-10.

17. Ocena właściwości ochronnych wkładek antyprzebiciowych w obuwiu przeznaczonym do użytku zawodowego / A. Woźniak-Mileszczak, E. Woźniak, S. Decka // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 4, s. 12-15.

18. Ogniotrwałe włókna ceramiczne - frakcja respirabilna : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / A. Kilanowicz, A. Sapota, A. Daragó //Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2017, R. 33, nr 4, s. 109-141.

19. Pakiety odprawowe dla menedżerów czyli employer branding w sytuacji zwolnień / A. Jagiełka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 35-39.

20. Stabilnie w czasach wzrostu : jak Polska kształci, przyciąga i utrzymuje talenty? / A. Wicha, M. Gołgowski // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 40-43.

21. Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy zakładów przemysłu mleczarskiego / A. Stobnicka-Kupiec // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 4, s. 8-11.

22. Warto słuchać kandydatów i pracowników : czyli candidate i employee experience w firmach // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 18-23.

23. Więcej nie zawsze oznacza lepiej : komfort i dyskomfort w życiu osobistym i zawodowym / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 4, s. 64-69.

24. Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 37-40.

25. Zaangażowanie w pracę jako czynnik zmniejszający ryzyko stresu zawodowego - na podstawie wyników badań ankietowych / J. Grobelny // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 4, s. 16-20.

26. Zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę bezpłatnego noclegu : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 41-44.

27. Zasiłek  dla  poszukujących  pracy   :   [orzecznictwo  Trybunału  Sprawiedliwości.   Prawo  Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 50-52.

28. Zatrudnienie cudzoziemca przy pracy sezonowej / D. Nowak, M. Gajda // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 4, s. 26-30.