21 - 27 maja 2018

1. Badania społeczne w tworzeniu prawa pracy : w poszukiwaniu modelu optymalnego / B. Godlewska-Bujok // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 4, s. 4-9.

2. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym - warunki przystąpienia / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 7, s. 30-34.

3. Dołożymy się do emerytur Ukraińców? / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 18, s. 26-27.

4. Jak należy dokonać zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 7, s. 22-25.

5. Jak należy przeprowadzać okresową ocenę pracowników samorządowych / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 7, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 50-57.

6. Jak prawidłowo nałożyć karę porządkową na pracownika / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 7, s. 16-20.

7. Jak ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicą / P. Jeżek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 7, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

8. Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe przy zmiennych składnikach z różnych okresów / Ł. Prasołek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 100 : 24.05, s. C7.

9. Jakie zmiany w zakładzie pracy wymusza RODO? Czy jesteś gotowy? / J. Tyc // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 100 : 24.05, s. C2-C3.

10. Jednostronne powierzenie innej pracy pracownikowi / J. Szmit //Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 20, s. 62-63.

11. Lepsza praca trzyma w domu / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 118 : 23.05, s. A22.

Wyjazdy zarobkowe za granicę.

12. Nawet długa nieobecność w pracy nie uchroni od odpowiedzialności / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 117 : 22.05, s. I6.

13. Nie tak łatwo ustalić staż pracy potrzebny do świadczenia przedemerytalnego / R. Sadlik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 100 : 24.05, s. D2.

14. Niektóre zasady obliczania świadczeń są uniwersalne / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 100 : 24.05, s. D3.

15. Nowe ulgi w składkach ZUS i inne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych dotyczących przedsiębiorców / A. Okułowicz, M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 7, s. 13-15.

16. Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stopy procentowe składki wypadkowej / R. Dorawa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 7, s. 9-12.

17. Pensje samorządowców spadną, jeżeli ci pozwolą / P. Litwiniuk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 118 : 23.05, s. A18.

18. Podstawowe problemy reformy zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej / H. Szewczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 4, s. 19-26.

19. Polityka społeczna a prawo pracy : sprawozdanie z Ósmego Seminarium Szubertowskiego / A. Pietras, I. Miernicka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 4, s. 10-11.

20. Równoległe zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy / J Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 19, s. 63.

21. Świadczenia na rzecz pracowników - podatki, ZUS, ewidencja // Poradnik Gazeta Prawna. - 2018, nr 5, s. 5-97.

Świadczenia finansowane z ZFŚS oraz ze środków obrotowych.

22. Transformacja cyfrowa zmienia system edukacji i rynek pracy / K. Kucharczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 117 : 22.05, s. L3.

23. Rolnik zatrudni bez formalności. Na umowę o pomocy przy zbiorach oprac. J. Śliwińska // Dziennik. Gazeta Prawna - 2018, nr 100 : 24.05, s. C8.

24. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2018 z komentarzem : stan prawny na 7 marca 2018 r. / koment. J. Goliniewska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 7, Dodatek, s. 3-98.

25. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2018 z komentarzem : stan prawny na 20 marca 2018 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 8, Dodatek, s. 4-98.

26. Uchwała o reprezentowaniu organizacji związkowej wobec pracodawcy a szczególna ochrona trwałości stosunku pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 18, s. 61-62.

27. Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 8, s. 5-81.

28. Warunki zatrudnienia menedżerów na podstawie nowej ustawy kominowej / P. Buczyńska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 4, s. 27-33.

Analiza rozwiązań prawnych dotyczących wynagradzania menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

29. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do badania satysfakcji z wynagrodzenia / B. Kasprzyk // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 4, s. 33-57.

30. Wzrost PKB, konsumpcji i wynagrodzeń / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 20, s. 60-61.

Projekt założeń makroekonomicznych do budżetu na 2019 r., m.in. wzrost kwoty bazowej wynagrodzeń w sferze budżetowej, spadek bezrobocia.

31. Zróżnicowanie jakości życia mieszkańców gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego / P. Nowak // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 4, s. 73-88.

32. Zwolnionego nauczyciela-związkowca sąd nie zawsze przywróci do pracy / L. Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 100 : 24.05, s. C4.