7 - 13 maja 2018

1. Antycypowanie szans i zagrożeń w rezylientnym systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy / M. Pęciłło // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 8-10.

2. Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem / M. Michalski, K. Wójcik // Atest. - 2018, nr 3, s. 22-24.

3. Dekompozycja nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z konstrukcją rozkładu kontrfaktycznego za pomocą funkcji hazardu / J. M. Landmesser, D. M. Urbańczyk // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 3, s. 5-23.

4. Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych do pracowników - założenia a rzeczywistość / A. Jabłoński // Atest. - 2018, nr 3, s. 26-27.

5. Emerytura obywatelska wchodzi bocznymi drzwiami. Składki coraz mniej istotne / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 91 : 10.05, Tygodnik. Gazeta Prawna nr 17, s. C8-C11.

6. Gdzie ten rynek pracownika? / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 14, s. 20-21.

7. Handlowiec żyje nie tylko z pensji / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 110 : 14.05, s. A25.

8. Jak długo trwa ochrona przed zwolnieniem w trybie art. 53 par. 1 pkt. 1b k.p.? / P. Wąż // Atest. - 2018, nr 3, s. 13-16.

9. Kamery w firmach będą legalne / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 110 : 14.05, s. A18.

10. Nie ma czasu na luźne dyskusje / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 15, s. 60-61.

Wynagrodzenie w ochronie zdrowia.

11. Niemcy nam uciekają / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 14, s. 16-19.

Wynagrodzenie oraz koszty płacy na Zachodzie i w Polsce.

12. Nowa praca to zwykle nowy urlop / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 107 : 10.05, s. D2.

13. Płaca minimalna wyraźnie pójdzie w górę / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 89 : 09.05, s. B10.

14. Płacowe rewolucje / R. Wąsik // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 14, s. 10-12.

Wynagrodzenie w dyskoncie w Czechach a średnia płaca w Polsce.

15. Po wyroku TK : prawidłowości wyboru społecznych inspektorów pracy nie sprawdzi nawet sąd / K. Wilczyk, Ł. Kuczkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 90 : 10.05, s. C7-C8.

16. Ponura rzeczywistość na polskich budowach // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 4-6.

17. Praca na Wyspach już nie tak atrakcyjna dla Polaka / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 110 : 14.05, s. A19.

18. Psycholog na uniwersytecie, w gabinecie, wśród ludzi - uwarunkowania metodologiczne, kulturowe i etyczne / J. M. Brzeziński // Nauka. - 2018, nr 1, s. 143-156.

19. Samoocena zdrowia oraz dbałości o nie aktywnych zawodowo mężczyzn - wstępne wyniki badań / K. Hildt-Ciupińska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 20-23.

20. Stwierdzenie istnienia stosunku pracy : wyrok Sądu Najwyższego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 17, s. 63.

21. System aktywnej redukcji hałasu do zastosowania w hełmach strażackich - propozycja rozwiązania / L. Morzyński, G. Szczepański // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 11-15.

22. Szkolenia bhp po ukraińsku // Atest. - 2018, nr 3, s. 50-51.

23. Trudno oddzielić pracę i życie prywatne / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 107 : 10.05, s. A25.

24. Uznawanie kwalifikacji nabytych w Unii Europejskiej do wykonywania w Polsce zawodów regulowanych w dziedzinie bhp / B. Taradejna-Nawrath // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 16-19.

25. W czasie kontroli przedsiębiorca ma też uprawnienia / Ł. Rogowski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 104 : 07.05, s. D4.

26. W pracy stresują nas terminy i własne wysokie oczekiwania / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 110 : 14.05, s. A24.

27. Wieczorne polecenia nie pozwolą na pełny odpoczynek / M. Rotkiewicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 107 : 10.05, s. D3.

28. Więcej odkładamy na emeryturę / K. Kubacka // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 16, s. 32-33.

Indywidualne konta emerytalne.

29. Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie / N. Chugaievska, T. Tokarski // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 3, s. 50-68.

30. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w ujęciu wojewódzkim / A. Becker // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 3, s. 69-82.

31. Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 16, s. 63.

32. Zastosowanie beta regresji w modelowaniu wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w krajach Unii Europejskiej / H. Dudek // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 3, s. 24-39.

33. Zmiana w uzyskiwaniu kwalifikacji przez operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym // Atest. - 2018, nr 3, s. 59-60.