23 kwietnia - 6 maja 2018

1. Badanie czynnościowe osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi dla potrzeb medycyny pracy / E. Zamysłowska-Szmytke, S. Szostek-Rogula, M. Śliwińska-Kowalska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 179-189.

2. Biblioteka i ośrodek kultury nie mogą zapomnieć o RODO / S. Czub // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 81 : 25.04, s. C4-C5.

3. Blacharz budowlany - wybrane zasady bezpiecznej pracy / S. Kryczka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 17-19.

4. Czynniki wpływające na utrzymanie aktywności zawodowej w okresie 2-3 lat po zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego / T. Pop. [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 191-198.

5. Economic costs due to workersʻ sick leave at wastewater treatment plants in Bulgaria / E. Toseva, R. Stoyanova, T. Turnovska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 129-141.

Koszty ekonomiczne związane z absencją chorobową pracowników w oczyszczalniach ścieków w Bułgarii.

6. Firma nie prześwietli kandydata na pracownika / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82: 26.04, s. B1.

7. Jak dać odpowiednią odprawę pracownikowi i nie naruszyć przepisów / K. Witkowska-Pertkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. C5.

8. Jakie składki opłaca przedsiębiorca, który zachorował po urlopie rodzicielskim / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. D3.

9. Kiedy refundacja kosztów okularów korekcyjnych nie podlega zwolnieniu z podatku oraz składek / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. C6.

10. Kiedy zespół cieśni nadgarstka zostanie uznany za chorobę zawodową? / M. Flasza-Bałazińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 24-25.

11. Ocena obszarów życia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej a nasilenie stresu / A. Chudzicka-Czupała [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 199-210.

12. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez hutnika odlewnika / R.B. // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 26-29.

13. Ocena ryzyka zawodowego dla osób niepełnosprawnych / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 42-43.

14. Pod rządami RODO przedsiębiorca nie powoła się na konieczność wykonania umowy / J. Tyc // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. C3.

15. Polimorfizm genów kodujących białka naprawy DNA a zawodowe i środowiskowe narażenie na ołów, arsen i pestycydy / K. Bukowski, K. Woźniak // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 225-235.

16. Postępowanie dyscyplinarne nie musi odsuwać od obowiązków / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 95 : 24.04, s. I6-I7.

17. PPK nie rozwiązują problemu niskich emerytur / K. Zimmer-Drabczyk // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 13, s. 52-53.

Dot. projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

18. Przestój w pracy / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 21-22.

19. RODO a zmiany w prawie pracy. Jakich danych będzie mógł żądać pracodawca / oprac. K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. C2.

20. Rząd prześwietli emerytury / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. B8.

21. Teraz są dobre warunki na rozmowę o podwyżce pensji / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 94 : 23.04, s. A24.

22. W IT zarabia się dużo, a będzie jeszcze więcej / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 94 : 23.04, s. A25.

23. W jaki sprzęt gaśniczy i w jakie oznakowanie powinna być wyposażona stacja benzynowa? / K. Noga // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 33-36.

24. Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych open space - wyniki badań pilotażowych / W. Mikulski // Medycyna Pracy - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 653-662.

25. Ważny komfort i wydajna praca // Rzeczpospolita. - 2018, nr 98 : 27.04, s. E4.

Projektowanie przestrzeni biurowej.

26. Wymagania prawne związane z ochroną pracy osób młodocianych / J. Micuła // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 13-16.

27. Wynagrodzenia w administracji państwowej - ciąć, a może uporządkować? / oprac. A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 81 : 25.04, s. B8-B9.

28. Zarządzanie zdrowiem - w poszukiwaniu kierunku działań / W. Kojzar // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 10-12.

29. Zatrudnienie Ukraińca trudniejsze z długami w ZUS / K. Gospodarowicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 97 : 26.04, s. D3.

30. Zmiany w Kodeksie pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 13, s. 63.

Prawo do urlopu wypoczynkowego.

31. Zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku / K. Bidzińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 23.

32. ZUS : dla przywróconego do pracy albo wynagrodzenie, albo zasiłek chorobowy / A. Kwiatkowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. D2.