19 - 25 marca 2018

1. Bez obaw. Pieniądze za nadgodziny będą zamrażane na kontach, ale nie obowiązkowo / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 59 : 23-25.03, Tygodnik Gazety Prawnej, nr 12, s. C7-C10.

2. Delegowanie do Hiszpanii nie jest tanie / K. Gospodarowicz, J. Ignacio Cabeza // Rzeczpospolita. - 2018, nr 68 : 22.03, s. D4.

3. Kiedy umowa przekształci się w bezterminową / S. Puzynowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 68 : 22.03, s. D5.

4. Jak można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 5, s. 16-19.

5. Jak od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji  pracowniczej / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 5, s. 11-15.

6. Jak od 25 maja 2018 r. zmienią się zasady ochrony danych osobowych pracowników / M. Mędrala-Natkaniec // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 5, s. 50-57.

7. Jak prawidłowo sporządzić informacje PIT-11 i PIT-8c za 2017 r. / T. Krywan // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 3, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

8. Jak udzielać nauczycielom urlopów pracowniczych od 1 stycznia 2018 r. / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 3, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 50-57.

9. Jak uwzględniać dodatkowe składniki miesięczne lub roczne w podstawie zasiłkowej / M. Kowalska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 5, s. 32-37.

10. Jak zawierać i rozwiązywać umowy o pracę na zastępstwo / P. Jeżek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 3, s. 16-19.

11. Jak złożyć wniosek PIT-WZ i rozliczyć podatek za 2017 r. / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 3, s. 24-26.

12. Jakie będą ograniczenia w pracy w handlu w niedziele i święta / A. Kulkowska-Wardzyńska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 3, s. 12-15.

13. Kodeks pracy 2018 z komentarzem : stan prawny na 19 stycznia 2018 r. / koment. A. P. Kuźniar // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 3, Dodatek, s. 5-226.

14. Między dyskryminacją a równym traktowaniem / B. Wszeborowski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 68 : 22.03, s. D6.

15. Nianie nadal będą rozliczane ze "starymi" kodami do ubezpieczeń ZUS / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 5, s. 9-10.

16. Nowe trendy w bhp: mobilne centrum zapewniające bezpieczeństwo na budowach / A. Żebrowski // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 2, s. 39.

17. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku tokarz-frezer // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 2, s. 24-27.

18. Odliczanie do RODO rozpoczęte... / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2018, nr 2, s. 34-36.

19. Pracownicy tymczasowi oraz agencyjni - obowiązki pracodawcy / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 2, s. 13-15.

20. Procedury Lockout-Tagout / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 2, s. 16-18, rys.

Procedury stosowane przy zabezpieczaniu urządzeń energetycznych pod względem BHP.

21. Przeliczenie po zmianach w prawie mniej korzystne / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 58 : 22.03, s. D1.

Zmiany zasad obliczania kapitału początkowego związane z obniżeniem wieku emerytalnego.

22. Rola pracodawcy w zarządzaniu zdrowiem pracowników / W. Kojzar // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 2, s. 10-12.

23. Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2018 z komentarzem - wybór : stan prawny na 7 lutego 2018 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 4, Dodatek, s. 3-162.

24. Sposób potwierdzania obecności w pracy pracownika / A. Różańska-Prawdzik // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 2, s. 21-22.

25. Udostępnienie pracownikowi mieszkania - jak rozliczyć świadczenia / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 5, s. 24-27.

26. Umowy terminowe mniej dowolne / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 57 : 21.03, s. B10.

27. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2018 z komentarzem : stan prawny na 7 marca 2018 r. / koment. M. Kozłowska, M. Łabanowski, P. Kostrzewa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 6, Dodatek, s. 5-162.

28. Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym - implementacja prawa unijnego do prawodawstwa polskiego / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 2, s. 28-30.

29. Zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2017 r. - jak wystawić i kiedy wysłać do ZUS / M. Tomaszewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 3, s. 31-37.

30. Zmiany dotyczące opodatkowania twórców / R. Golat // Bibliotekarz. - 2018, nr 2, s. 34-36.

31. Zmiany w przepisach odnośnie zatrudniania cudzoziemców spoza UE / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 2, s. 19-20.

32. Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS przekazane do Trybunału Konstytucyjnego / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 3, s. 10-11.

33. ZUS 2018 - jak zmniejszyć koszty składek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 4, s. 5-81.

34. Zwolnienia grupowe - obowiązki pracodawcy // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 6, s. 5-81.