26 lutego - 4 marca 2018

1. Biedaemerytury dla milionów Polaków. Rząd szykuje zmiany / M. Rzemek // Rzeczpospolita. – 2018, nr 48 : 27.02, s. A13.

2. By zatrzymać panie w pracy // Dziennik Gazeta Prawna. – 2018, nr 43 : 01.03, s. E2

Aktywna polityka work-life balance.

3. Delegując na Słowację, trzeba ściśle współpracować z urzędem / K. Gospodarowicz // Rzeczpospolita. – 2018, nr 50 : 01.03., s. D4.

4. Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 1, s. 55-56.

Wyrok TS z 18.10.2017 r., Kalliri, C-409/16.

5. E-składka to kolejny powód dla PFRON, by kwestionować dopłaty do wynagrodzeń / K. Topolska, M. Bąkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 44: 2-4.03, Tygodnik Gazety Prawnej, nr 9, s. C16-C19.

6. Funkcja ochronna zbiorowego prawa pracy / P. Matyjas-Łysakowska // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 1, s. 14-19.

7. Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem? / R. Studenski // Atest. – 2018, nr 1, s. 4-8.

8. Konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 1, s. 32-34.

Wyrok SN z 5.10.2017 r., I PK 270/17.

9. Kto choruje, kto symuluje : skuteczne zarządzanie poziomem absencji chorobowej w firmie / M. Kręc // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 1, s. 26-27.

10. Kto ma szansę na stały angaż w urzędzie / M. Jankowska // Rzeczpospolita. – 2018, nr 48 : 27.02., s. I4-I5.

11. Molestowanie to też dyskryminacja / M. Rogocz // Rzeczpospolita. – 2018, nr 50 : 01.03, s. D1.

12. Nienależnie pobrany zasiłek chorobowy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 1, s. 45-48.

Wyrok SN z 2.08.2017 r., II UK 205/17.

13. Normy dotyczące maszyn rolniczych i ogrodniczych / W. Łabanowski // Atest. – 2018, nr 1, s. 59-60.

14. Nowe wymagania norm  do oceny oceny parametrów drabin przeznaczonych  do użytkowania w różnych warunkach / A. Dąbrowski, M. Dąbrowski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 1, s. 13-17.

15. Odpoczynek tygodniowy :  [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 1, s. 51-54.

Wyrok TS z 9.11.2017 r., Maio Marques da Rosa, C-306/16.

16. [Osiemdziesiąte siódme] posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników dla zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka, J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 1, s. 6-7.

17. Podatek niższy o zagraniczne składki / M. Zabawska // Rzeczpospolita. – 2018, nr 50 : 01.03, s. D8.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika oddelegowanego do Polski, który pozostaje zatrudniony i wynagradzany na podstawie zagranicznej umowy o pracę i  kontynuuje uczestnictwo w rodzimym systemie ubezpieczeń na podstawie unijnych przepisów.

18. Podróż służbową trzeba udokumentować / P. Pleskot, T. Bzymek // Rzeczpospolita. – 2018, nr 47: 26.02, D5.

19. Porozumienie stron o rozwiązania umowy o pracę : [orzecznictwo] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 1, s. 35-37.

Wyrok SN z 17.10.2017 r., II PK 287/16.

20. Praca jest wszędzie i dla wszystkich / B. Godusławski // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 42 : 27.02, s. A2.

21. Rezultat prowokacji nie uzasadnia dyscyplinarki / D. Kanarek // Rzeczpospolita. – 2018, nr 50 : 01.03, s. D2.

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2017 r. (III PK 161/16).

22. Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego / L. Zieliński // Atest. – 2017, nr 7, s. 42-43 ; nr 10, s. 2-33 ; 2018, nr 1, s. 64-65.

23. Sprawca naruszenia bywa bezkarny / R. Sadlik // Rzeczpospolita. – 2018, nr 50 : 01.03, s. D5.

24. Stan gotowości do wykonywania pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R.15, nr 1, s. 38-40.

Wyrok SN z 12.10.2017 r., II PK 257/16.

25. Szklany sufit, lepka podłoga // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 43 : 01.03, s. E4.

Awans zawodowy kobiet na najwyższe stanowiska.

26. Szkodliwe czynniki biologiczne – oceny ryzyka zawodowego / M. Gołofit-Szymczak, R. L. Górny // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 1, s. 8-12.

27. Świadczenie pracy zarobkowej w oresie pobierania zasiłku chorobowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R.15, nr 1, s. 41-44.

Wyrok SN z 26.07.2017 r., I UK 287/16.

28. Uczymy o zakazie molestowania / K. Kędziora // Dziennik Gazeta Prawna. – 2018, nr 41 : 27.02, s. D4-D5.

Wyłączanie tematyki molestowania seksualnego do szkoleń bhp.

29. Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą / P. Więcław // Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 1, s. 20-24.

30. Uwarunkowania gotowości do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym / M. Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 1, s. 22-25.

31. Wypadek? A co o tym powiedziałby Zygmunt Freud…? / M. Stola-Kowalska // Atest. – 2018, nr 1, s. 30-32.

32. Wypadek przy pracy : jakie świadczenia można otrzymać od ZUS? / oprac. J. Śliwińska // Dziennik. Gazeta Prawna. – 2018, nr 43 : 01.03, s. C8.

33. Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o. / R. Sadlik / Monitor Prawa Pracy. – 2018, R. 15, nr 1, s. 25-29.

34. Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów w środkach smarnych i sposoby ich monitorowania / L. Zapór // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 1, s. 18-21.