19-25 lutego 2018

1. Biocydy w miejscu pracy / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 1, s. 13-16.

2. Dodatkowa praca urzędników pod lupą przełożonych / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 42 : 20.02, s. I4-I5.

3. Gotowość do pracy / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 1, s. 34-35.

Obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie po długotrwałym okresie absencji chorobowej.

4. Jakość życia osób z chorobą Parkinsona w kontekście pracy zawodowej i rehabilitacji ruchowej / J. Cholewa [i. in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 6, s. 725-734.

5. Korzystanie z radioodbiornika w miejscu pracy / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 1, s. 17-18.

6. Koszty zarządzania bezpieczeństwem pracy - badanie poziomu świadomości pracodawców / K. Boczkowska, M. Znajmiecka-Sikora // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 105, s. 177-191.

7. MRPiPS : badania ma wykonać również zwolniony ze świadczenia pracy. Nawet gdy jest to bezcelowe / J. Sztabińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 38 : 22.02, s. C4-C5.

8. Ocena ryzyka zawodowego dla prac w transporcie ręcznym // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 1, s. 22-25.

9. Ochrona przed wypowiedzeniem a likwidacja stanowiska pracy podczas korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach uprawnienia do urlopu wychowawczego / K. Bidzińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 1, s. 19-20.

10. Placówki wsparcia dziennego : element systemu pomocy dziecku i rodzinie / J. Celińska // Kontrola Państwowa. - 2017, R. 62, nr 6, s. 52-67.

11. Ponad 160 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnej, a będzie ich więcej / G. Uścińska ; rozm. G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 37 : 21.02, s. A2-A3.

12. Pracować dłużej i zlikwidować groszowe świadczenia / G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 37 : 21.02, s. A2-A3.

13. Pracownicy migracyjni na rynku pracy / A. Solecka-Reszczyk // Dialog. - 2017, nr 4, s. 89-94.

Omów. międzynarodowej konf. "Pracownicy migracyjni na rynku pracy - ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy". Warszawa, 19-20 września 2017 r.

14. Pracownicy migracyjni na rynku pracy - ocena sytuacji z perspektywy Wschodniej i Zachodniej Europy / I. Zakrzewska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 11/12, s. 39-40.

15. Prawa socjalne : spękany filar UE / K. Frieske // Dialog. - 2017, nr 4, s. 11-20.

16. Społeczne zapotrzebowanie na mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach we współczesnej Polsce / A. Przymeński // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 11/12, s. 10-17.

17. Stanowisko Pracodawców RP wobec Konstytucji biznesu / P. Wołejko // Dialog. - 2017, nr 4, s. 38-42.

18. Szara strefa w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw : uwarunkowania ekonomiczno-społeczne : polska perspektywa / M. Bednarski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 11/12, s. 7-10.

19. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w odkrywkowych zakładach górniczych / L. Ryszka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 1, s. 20-21.

20. Umowy na czas określony - przykłady i praktyczne wskazówki / S. Kryczka // Rzeczpospolita. - 2018, nr 44 : 22.02, s. D2-D3.

21. Umowa o pracę a umowy prawa cywilnego : kwalifikacja umów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / R. Golat // Bibliotekarz. - 2018, nr 1, s. 37-39.

22. Uprawnienie do zwolnienia od pracy / J. Jóźwik // Inspektor Pracy. - 2018, nr 1, s. 20-22.

 Zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy członka zarządu związku zawodowego.

23. Wcześniejsza emerytura nawet po ukończeniu 60 albo 65 lat / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 38 : 22.02, s. C6.

24. Wybrane rozwiązania polityki rodzinnej w zakresie rozwoju pieczy zastępczej w teorii i w opinii praktyków / M. Ruszkowska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 11/12, s. 23-26.

25. Wymiary etyki pracy jako predyktory strategii radzenia sobie ze stresem / D. Grabowski, A. Pollak, A. Czerw // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 6, s. 711-724.

26. Zapobieganie chorobom układu krążenia - program profilaktyczny wdrożony w wybranym przedsiębiorstwie / J. Siedlecka [ i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 6, s. 757-769.

27. Zamieszanie z umowami cudzoziemców. ZUS każe płacić składki, ale fiskus podatku nie pobiera / K. Topolska, Ł. Zalewski // Dziennik.Gazeta Prawna. - 2018, nr 39 : 23-25.02,Tygodnik Gazety Prawnej, nr 8, s. C10-C11.

28. Zasady współżycia społecznego w prawie pracy / N. Grunwald // Inspektor Pracy. - 2018, nr 1, s. 9-11.

Zasady współżycia społecznego a nadużycie prawa podmiotowego, obowiązek kształtowania i przestrzegania zasad współżycia społecznego.

29. Zawieranie umów cywilnoprawnych / A. Boba // Inspektor Pracy. - 2018, nr 1, s. 15-17.

30. Zawodowe narażenie na gronkowca złocistego w środowisku oczyszczalni ścieków - zalecenia higieniczne / A. Kozajda // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 1, s. 5-10.

31. Zmiany w uprzywilejowaniu emerytalnym rolników - reforma bez reformy / D. Walczak // Ubezpieczenie w Rolnictwie. - 2017, nr 61, s. 23-36.

32. Zwolnienie dla świadczeń dla emerytów i rencistów z nowym limitem / M. Szymankiewicz //Rzeczpospolita. - 2018, nr 41 : 19.02, s. D2-D3.