12-18 lutego 2018

1. Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesów / M. Sukiennik, E. Brzychczy, A. Napieraj // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 11, s. 46-52.

Praca w zespołach przy wykorzystaniu kultury organizacyjnej.

2. Eksploracja konceptualizacji i operacjonalizacji zaangażowania pracowniczego: implikacje dla teorii i praktyki / A. Wójcik-Karpacz // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 4, s. 47-65.

3. Główne problemy mieszkalnictwa dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce i perspektywy zmian / Z. Rataj  //  Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 11, s. 86-102.

4. Innowacyjne zarządzanie technologią informacyjną w poszukiwaniu czynników sukcesu gospodarczego podmiotów branży IT / Z. Malara, R. Ryńca, A. Sayf // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 4, s. 9-26.

5. Innowacyjność polskich klastrów - strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami / K. Moszkowicz, B. Bembenek // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 4, s. 27-44.

6. Interwencjonizm na rynku mieszkaniowym - rozważania na temat tendencji komercjalizacyjnych budownictwa  społecznego / K. Suszyńska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 11, s. 103-112.

7. Kiedy powstanie stosunek pracy / M. Bąk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 39: 16.02, s. D7.

8. Kultura ochrony własności intelektualnej MŚP na Dolnym Śląsku / A. M. Dereń // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 11, s. 11-18.

9. Moderatory zależności między transmisją a absorpcją wiedzy w kontekście zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa / M. Stelmaszczyk // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 4, s. 85-102.

10. Najlepiej zarabiająca kadra akademicka : rola produktywności naukowej i generowania prestiżu na uniwersytetach europejskich (a Polska) / M. Kwiek // Nauka. - 2017, nr 4, s. 61-108.

Wpływ wynagrodzeń na produktywność naukową kadry akademickiej.

11. Niestabilność fiskalna a wyzwania demograficzne w Polsce / D. Miłaszewicz // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 11, s. 64-85.

12. Nowe oblicza starości z perspektywy dalszego starzenia się populacji / R. Iwański // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 11, s. 113-128.

13. Obniżenie etatu nie zawsze zablokuje zwolnienie / R. Sadlik // Rzeczpospolita. - 2018, nr 38 : 15.02, s. D5.

Ochrona stosunku pracy rodzica wnioskującego o obniżenie wymiaru czasu pracy.

14. Ocena luki wiedzy w procesach innowacji / M. Jurczyk-Bunkowska, P. Polak // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 11, s. 24-31.

15. Ocena wahań sezonowych bezrobocia w nadmorskich regionach turystycznych Polski i Hiszpanii / M. Klonowska-Matynia, K. Radlińska // Wiadomości. Statystyczne. - 2018,  R. 63, nr 1, s. 37-56.

16. Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wsparcia innowacji / E. Romanowska, A. Maria Lis // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 11, s. 31-40.

17. PFR [Polski Fundusz Rozwoju] może być wygranym reformy emerytalnej / R. Skibińska, A. Pałasz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 38 : 15.02, s. B1.

Założenia reformy emerytalnej dotyczące pracowniczych planów kapitałowych.

18. Pracodawcy masowo zakładają PPE / R. Skibińska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 37 : 14.02, s. A25.

Pracownicze programy emerytalne.

19. Prawie 500 zł premii od państwa za oszczędzanie w PPK / M. Chądzyński // Gazeta Prawna. - 2018, nr 33 : 15.02, s. A6-A7.

Założenia pracowniczych planów kapitałowych.

20. Profilaktyka kontaktowych chorób skóry i urazów rąk podczas produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych // Prewencja i Rehabilitacja. - 2017, nr 2, s. 1-19.

21. Prognoza zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej w województwie wielkopolskim i najważniejsze uwarunkowania zaspokojenia potrzeb / G. Grygiel // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 11, s. 129-145.

22. Przewidywanie tendencji rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce na podstawie poziomu nierówności dochodowych z zastosowaniem modelu VAR / M. Litwiński // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 11, s. 159-178.

23. Triangulacja technik badawczych w naukach o zarządzaniu / R. Stanisławski // Organizacja. Kierowanie. - 2017, nr 4, s. 103-120.

24. U kogo należy podejrzewać zawodową chorobę skóry // Prewencja. Rehabilitacja. - 2017, nr 2, s. 27-37.

25. UE chce zlikwidować niepewność zatrudniania. A przy okazji może ograniczyć nadgodziny / K. Topolska, Ł. Kuczkowski //Gazeta Prawna. - 2018, nr 34 : 16-18.02, Tygodnik Gazety Prawnej, nr 7, s. C17-C20.

26. Układy elastyczne i terminowe / Ł. Guza // Gazeta Prawna. - 2018, nr 33 : 15.02, s. B9.

Zmiany w prawie pracy dotyczące zawierania układów zbiorowych pracy proponowane przez komisję kodyfikacyjną.

27. Utrata pracy nie jest warunkiem wypłaty 500+ / K. Wójcik // Rzeczpospolita. - 2018, nr 39 : 16.02, s. A17.

28. Uwarunkowania podejmowania decyzji w inteligentnym przedsiębiorstwie / M. Łobaziewicz // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 11, s. 18-24.

29. Uznawanie kwalifikacji blokuje ukraińskie pielęgniarki / A. Szczepańska // Gazeta Prawna. - 2018, nr 32 : 14.02, s. B11.

30. Wzrosła nie tylko pensja minimalna / M. Frąckowiak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 38 : 15.02, s. D8.

Podwyżka różnych świadczeń związana z podwyższeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego.

31. Zasady delegowania do Czech / K. Gospodarowicz, J. Machej // Rzeczpospolita. - 2018, nr 38 : 15.02, s. D4-D5.

32. Związkowi delegaci w firmach / Ł. Guza // Gazeta Prawna. - 2018, nr 31 : 13.02, s. B10.

Związki zawodowe w projekcie nowego kodeksu pracy.

33. Zastosowanie ComPM jako narzędzia do pomiaru kompetencji menedżera projektów / W. Talik, W. Poleszak // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 4, s. 121-138.