29 stycznia - 4 lutego 2018

1. Analiza związku pomiędzy otrzymywaniem świadczeń dodatkowych a zaangażowaniem w pracę / K. Kulikowski // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 59-77.

2. Artyści i twórcy - trudny los artysty czy opowieść o szczęśliwych pracownikach? / A. Jeran // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 10, s. 105-123.

Charakterystyka sytuacji zawodowej artystów i twórców związanych z Bydgoszczą i Toruniem - m.in. osiągane dochody.

3. Bariery dla transferu wiedzy wewnątrz organizacji / S. Ziółkowski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 322, s. 243-255.

4. Bezpieczna współpraca pomiędzy człowiekiem i robotem / A. Kampa. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 11, s. 24-27 ; nr 12, s. 13-16.

5. Coraz wyższa poprzeczka : w jaki sposób działy personalne mogą doskonalić procesy HRM w firmie? / M. Kantowicz-Gdańska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 1, s. 62-65.

Doskonalenie procesów personalnych.

6. Dobro firmy to priorytet / R. Sadlik // Rzeczpospolita. - 2018, nr 26 : 01.02, s. D6.

Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej.

7. Drabina zaufania i kapitał społeczny jako podstawy rozwoju zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w XXI wieku / G. Leśniak-Łebkowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 9, s. 50-68.

8. Istotne kilka minut rozmowy : jak zakomunikować pracownikowi informację o zwolnieniu? / K. Kłobukowska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 1, s. 52-55.

9. Istotność kompetencji pracowników a ich wpływ na wdrażanie usprawnień w wybranych obszarach wykorzystania wiedzy w działalności przedsiębiorstwa / M. Komańda // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 322, s. 42-52.

10. Jak sprawdzić, czy hałas zagraża zdrowiu podwładnych / M. Ambroziewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 23 : 01.02, s. C4.

Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy konsultanta telefonicznego.

11. Kiedy pracownik może ujawnić wysokość wynagrodzenia / S. Kryczka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 23 : 01.02, s. C8.

12. Kierowcy mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę / P. Szewioła // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 23 : 01.02, s. B8.

Kwalifikowanie, do celów emerytalnych, pracy kierowcy samochodu ciężarowego.

13. Kreowanie różnorodności w pracy poprzez transgresję jej granic - analiza efektu mediacji i moderacji / A. Wojtczuk-Turek // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 25-44.

Dopasowanie człowiek-praca, człowiek-zespół, człowiek-organizacja.

14. Kształtowanie inteligencji generacyjnej jako behawioralnej dźwigni wartości organizacji XXI wieku / A. Lipka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 322, s. 89-101.

15. Metody rozwoju kompetencji w warunkach kryzysu / M. Dźwigoł-Barosz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 322, s. 19-31.

Szkolenia nieformalne i metody rozwoju kompetencji w miejscu pracy z uwzględnieniem metody coachingu.

16. Nie warto likwidować komisji bhp, gdy zatrudnienie spada poniżej 251 pracowników / S. Kryczka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 23 : 01.02, s. C4.

17. Nowe formy budowania kompetencji zawodowych pracowników na tle usług szkoleniowych / K. Serafin // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 322,  s. 214-229.

18. Ocena negatywna pozbawia szans na dalszą pracę / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 24 : 30.01, s. I6.

19. Pensje w górę, dodatki w dół / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 23 : 01.02, s. B7.

System wynagrodzeń osób uczących w samorządowych szkołach i przedszkolach.

20. PIP pozwoli na pracę w niedzielę przy otwarciu nowego sklepu? / A. Mierzwa // Dziennik. Gazet. Prawna. - 2018, nr 23 : 01.02, s. C3.

21. 500 plus tańsze, bo bardziej szczelne / G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 22: 31.01, s. A5.

22. 500 plus nie może zastępować alimentów / S. Spurek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 22: 31.01, s. B8.

23. Podstawa dyscyplinarki nie zawsze jest oczywista / A. Teleg // Rzeczpospolita. - 2018, nr 26 : 01.02, s. D7.

Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym.

24. Przerwa w działaniu firmy utrudnia planowanie pracy / M. Rotkiewicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 26 : 01.02, s. D3.

25. Twórcy i stwórcy / K. Wojciechowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 24 : 02-04.02, s. A26-A27.

Praca w branży rozrywkowej.

26. Urlop bezpłatny udzielany na innych zasadach niż "zwykły" / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 26 : 01.02, s. D4.

27. Wiedza w ponowoczesnym podejściu do strategii / A. Dziubińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 322, s. 7-18.

Typy wiedzy, które mają znaczenie w zarządzaniu.

28. Wiek emerytalny jako kryterium doboru do zwolnienia / A. Lejko // Atest. - 2017, nr 12, s. 61.

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2016 r., I PK 72/15.

29. Właściwości psychometryczne polskiej wersji skali przywiązania do organizacji / M. Wnuk // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 109-125.

30. Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji / U. Bukowska, G. Łukasiewicz // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 79-94.

31. Z wnioskiem o emeryturę najlepiej omijać czerwiec / Z. Łobejko // Rzeczpospolita. - 2018, nr 26 : 01.02, s. D5.

32. Za nierówność płacową nie tylko odszkodowanie / I. Pacholewska-Urgacz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 26 : 01.02, s. D2.

33. Zachowania sieciowe a rozwój kariery pracowników : pomiar i zależności / M. Fryczyńska // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 45-57.

34. Zmiany ustawodawcze a sytuacja osób z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy / B. Świetlik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 324, s. 151-160.