15-21 stycznia 2018

1. Analiza związku pomiędzy otrzymywaniem świadczeń dodatkowych a zaangażowaniem w pracę / K. Kulikowski // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 59-77.

2. Bezpieczeństwo osobiste policjantów podczas legitymowania / M. Ostrowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 12, s. 18-21.

3. Bezpieczeństwo społeczne : ewolucja, instytucje, zagrożenia / P. Majer, A. Urbanek. - Warszawa : Editions Spotkania, 2016. - 244 s. - Rec. : Kałowski P. // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2017, R. 5, nr 6, s. 72-74.

4. Co zawierają raporty z badań czynników szkodliwych? / A. Zwara // Inspektor Pracy. - 2017, nr 12, s. 25-28.

Czynności kontrolne i pomiary/badania środowiska pracy wykonywane przez Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

5. Dyrektorowi odwołanemu w związku z reorganizacją przysługuje odprawa / K. Niewęgłowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 12 : 17.01, s. C6.

6. Identyfikacja wymiarów jakości relacji interpersonalnych w organizacji / D. Szostek, A. Glińska-Neweś // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 11-24.

7. Jak ustalić wymiar czasu pracy w 2018 r. / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 23, s. 15-19.

8. Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na świadczenia od niego zależne / D. Brzeszczak-Zagrodzka, M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 23, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

9. Jak zmieni się wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r. / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 23, s. 23-26.

10. Jak zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. / R. Guza-Kiliańska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 23, s. 11-14.

11. Kandydat prześwietla zatrudniającego / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 13 : 17.01, s. A27.

12. Komornik zabierze całą trzynastkę / M. Pigulski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 14 : 18.01, s. D3.

13. Kreowanie różnorodności w pracy poprzez transgresję jej granic - analiza efektu mediacji i moderacji / A. Wojtczuk-Turek // Organizacja i Kierowanie - 2017, nr 3, s. 25-44.

Dopasowanie człowiek-praca, człowiek-zespół, człowiek-organizacja.

14. Lekarze specjaliści wysiadają z karetek / M. Tombarkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 10 : 15.01, s. B10.

Uprawnienia do pracy w pogotowiu.

15. MEN rezygnuje z oceny nauczycielskiej moralności / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 10 : 15.01, s. B9.

16. Mobbing po polsku / P. Szumlewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 14 : 19.01, s. A20.

17. Monitorowanie stanów emocjonalnych pracownika za pomocą interfejsów mózg - komputer / K. Trzyniec // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 12, s. 23-25.

18. Na jakich zasadach przyznawać trzynastki za 2017 r. / M. Kasprzak, D. Dwojewski, I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 23, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 50-57.

19. NHS, Polacy i Brexit : opieka zdrowotna w Zjednoczonym Królestwie / P. Kaleta // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2017, R. 5, nr 6, s. 37-50.

20. Otwarta droga do reformy OFE / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 15 : 19.01, s. A20-A21.

21. Pracownik oddelegowany choruje i wypoczywa na innych zasadach / A. Surmiak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 14 : 18.01, s. D4-D6.

22. Prostsze migracje cudzoziemców w ramach jednej firmy : już od 12 lutego / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 14 : 19.01, Tygodnik Gazety Prawnej, nr 3, s. C12-C15.

23. Rezydencja, a nie reprezentacja / M. Tomczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 14 : 18.01, s. D1.

Związek zawodowy w firmach.

24. Rozbieżności w orzecznictwie sądów w sprawach związanych z mobbingiem / M. Cieślak-Regulska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 12, s. 26-27.

25. Run na programy emerytalne w firmach / R. Skibińska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 15 : 19.01, s. A19.

26. Równe traktowanie to fikcja / S. Senyszyn // Inspektor Pracy. - 2017, nr 12, s. 23-24.

Nierówne traktowanie pracowników w zakresie wynagrodzeń w jednostkach budżetowych - wyniki kontroli inspekcji pracy.

27. Styl życia i zachowania prozdrowotne polskich pracowników budowlanych - wyniki badań własnych / M. Malińska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 12, s. 13-17.

28. Szerszy monitoring pracowników / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 13 : 18.01, s. B9.

Uprawnienia nadzorcze firm.

29. Trudne zmagania o przyspieszenie wypłat 500+ / M. Topolewska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 11 : 16.01, s. B9.

30. The UK and social security coordination after Brexit: reinventing the wheel or mad Hatterʻs tea party? / S. Roberts // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - 2017, R. 5, nr 6, s. 13-27.

Zjednoczone Królestwo i zabezpieczenie społeczne po Brexicie. Wymyślanie koła czy demagogia?.

31. Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji / U. Bukowska, G. Łukasiewicz // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 79-94.

32. Zachowania sieciowe a rozwój kariery pracowników : pomiar i zależności / M. Fryczyńska // Organizacja i Kierowanie. - 2017, nr 3, s. 45-57.

33. Zmiany w prewencji wypadkowej ZUS / J. Grzelińska-Darłak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 23, s. 9-10.

34. ZUS zbyt szybko kwestionuje umowy o dzieło / Ł. Kobroń-Gąsiorowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 14 : 18.01, s. D2.

Składki na ubezpieczenie społeczne od przychodów osiąganych z umów o dzieło.