8-14 stycznia 2018

1. Bezpieczne wykonywanie robót w sąsiedztwie linii kolejowych / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 11, s. 22-26.

2. Bój o szatnię / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 11, s. 32-33.

Spór na drodze administracyjno-sądowej w kwestii interpretacji przepisów w sprawie warunków pracy.

3. Cechy przedsiębiorczych kobiet w wybranych krajach - analiza różnic i podobieństw / A. Broniszewska, B. Ślusarczyk // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 10, s. 34-45.

4. Czy można uelastycznić czas pracy w urzędzie / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 6 : 9.01, s. I4-I5.

5. Czy wszystko da się zmierzyć? : wskaźniki efektywności w obszarze polityki personalnej firm / E. Szypryt // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 74-77.

6. Dobre czasy, lepsze świadczenia : trendy w wynagrodzeniach i podwyżkach pracowników w Polsce / K. Stasińska, J. Kukawka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 18-21.

7. Dolina Krzemowa nad Wisłą : dlaczego firmy powinny współpracować ze start-upami? / S. Duchna // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 46-49.

8. Esencja emocji : jak budować w organizacji otwartość i gotowość do dzielenia się tym, co trudne? / J. Chmura // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 38-41.

9. Handlowiec, który zawsze wygrywa : szkolenia kluczem do rozwoju talentów oraz firmy / A. Grostal // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 58-62.

10. Jaka podstawa wymiaru składek w nowym roku dla pracowników na urlopach wychowawczych / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 8 : 11.01, s. D3.

11. Lekcje asertywności : czyli niełatwa sztuka mówienia "nie" / D. Gromnicka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 52-56.

12. Model kultury organizacyjnej a zjawiska patologiczne w środowisku pracy / A. Wziątek-Staśko // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 10, s. 27-34.

13. Motywujący dodatek : świadczenia pozapłacowe jako element walki o pracowników branży farmaceutycznej / D. Czerwińska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 28-31.

14. Najpierw koszty upadłości, później pensje pracowników / A. Krawczyk-Giehsmann, M. Macyszyn // Rzeczpospolita. - 2018, nr 8 : 11.01, s. D4

Należności ze stosunku pracy za czas po ogłoszeniu upadłości.

15. Niektórzy będą pobierać rentę aż do podwyższonego wieku emerytalnego / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 8 : 11.01, s. D2.

16. Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty / M. Nowakowicz-Jankowiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 8 : 11.01, s. C5.

17. Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców to papierologia dla kadry menedżerskiej / K. Schiffter, D. Tokarczyk // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 8 : 11.01, s. C3.

18. Nowy rozdział w sprawach socjalnych i zasiłkowych / M. Chrobak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 8 : 11.01, s. D2-D3.

Uprawnienia pracodawców do wypłaty zasiłków w 2018 r.

19. Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok / M. A. Liwo // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 11, s. 17.

20. Polityka płacowa TFI jak regulamin wynagradzania / A. Prusik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 8 : 11.01, s. C4.

Wymóg opracowania polityk wynagrodzeń w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

21. Pralnia chemiczna - najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 11, s. 12-14.

22. Przewidzieć to, co nie do przewidzenia : jak minimalizować skutki zdarzeń losowych w firmie? / D. Tokarczyk // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 42-45.

23. Rekompensata dla pracownika : czym jest odprawa i w jakich sytuacjach należy ją wypłacać? / K. Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 82-84.

24. Rozwój koncepcji zarządzania wysokim zaangażowaniem pracowników organizacji - studia literaturowe / S. Jarka, M. Ruciński // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 10, s. 53-58.

25. Rynek pracownika. Nadal na umowie-zleceniu / M. Chądzyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 7 : 10.01, s. A6.

Dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

26. Składowisko odpadów - bezpieczna praca / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 11, s. 5-7.

Zagrożenia istniejące w przemyśle odpadowym i recyklingu.

27. Stacja samorozwój / M. Malicka. - Cz. 1-6 // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 32-35 ; nr 8, s. 80-83 ; nr 9, s. 48-51 ; nr 10, s. 81-84 ; nr 11, s. 68-71 ; nr 12, s. 64-67.

Cz. 1. Nowe benefity pracownicze ; Cz. 2. Komunikacja - przyczyna porażki lub sukcesu menedżera ; Cz. 3: HR-owiec a zarządzanie zmianą w organizacji ; Cz. 4. Marka osobista - marketingowy produkt czy może coś więcej? ; Cz. 5. Sztuka przemawiania w biznesie i nie tylko ; Cz. 6. Jak zapobiegać przyczynom zmęczenia i wypalenia pracowników?

28. Strażnik wynagrodzeń : czym jest obszar compensation & benefits? / A. Grzesik // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 22-26.

Zadania osoby odpowiedzialnej za zarządzanie wynagrodzeniami.

29. Szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 11, s. 27-29.

30. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 11, s. 15-16.

31. Wiedza w goglach i nie tylko : wirtualna i filmowa rzeczywistość w procesach HRM / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 12, s. 68-72.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w szkoleniach pracowniczych.

32. Wolne niedziele, pracujące święta / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 8 : 11.01, s. B9.

Konsekwencje zmiany przepisów dot. pracy w niedziele.

33. Wynagrodzenia 2018 - rozliczanie płac w praktyce / I. Nowcka, D. Twardo // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 24, 81 s.

34. Wyzwania i wnioski na przyszłość dla rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce / B. Nogalski // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 10, s. 4-13.