5 - 11 marca 2018

1. Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości / K. Baszczyński // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 2, s. 20-23.

2. Bezrobotni przez PESEL / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 2, s. 16-20.

Osoby po pięćdziesiątym roku życia na rynku pracy.

3. Co się zmieniło w rozliczeniach podatkowych z pracownikami od 1 stycznia 2018 r. / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, s. 10-12.

4. Co zmieniło się od 1 stycznia 2018 r. w formularzach składanych do PFRON / P. Miąsek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, s. 43-44.

5. Czy pracodawca może kontrolować pracowników w zakresie używania alkoholu i narkotyków?  / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, s. 18-21.

6. Czas pracy w 2018 r. / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 2, s. 5-81.

7. Do 31 stycznia 2018 r. należy złożyć prawidłowo wypełniony ZUS IWA / R. Dorawa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, s. 31-35.

8. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy / A. Ziętek-Zapiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 1, s. 40-42.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

9. E-składka. Jedno konto ZUS od 2018 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, s. 41.

10. Firmy unikają programów motywacyjnych, bo boją sie podwójnego PIT : przynajmniej na razie / M. Kapiczowska, M. Tyrakowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 45 : 5.03, s. C3.

11. Idzie zmiana : jak łagodnie przeprowadzić pracowników przez zmianę przestrzeni biurowej / M. Badura // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 1, s. 46-50.

Zarządzanie pracownikami w sytuacji zmiany siedziby firmy.

12. Jak rozliczać krajowe i zagraniczne podróże służbowe odbyte prywatnym samochodem pracownika / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, s. 24-27.

13. Jak zmienią się zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w 2018 r. / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, s. 13-17.

14. Jakie są konsekwencje nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, Vademecum Kadrowego, s. 50-57.

15. Kiedy AIDA całuje żabę : jak skutecznie tworzyć ogłoszenia o pracę? / A. Kwaca, M. Łapiński // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 1, s. 30-34.

16. Modelowanie systemów zarządzania bhp z wykorzystaniem metody rozmytych map kognitywnych i wskaźników wiodących - ujęcie teoretyczne / A. Skład // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 2, s. 11-15.

17. Na drodze do bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 2, s. 4-5.

IV edycja badania Koalicji Bezpieczni w Pracy - Raport "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017"

18. Nowe zasady finansowania składek za nianie od 1 stycznia 2018 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, s. 35-39.

19. O potrzebie nowej ustawy o zawodzie psychologa / A. Kotowski, J. Kotowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 46 : 6.03, s. E4-E5.

20. PIT-4R i PIT-8AR za 2017 r. - kiedy złożyć i jak wypełnić / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 1, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

21. Porozumienie w sprawie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę de lege lata i de lege ferenda / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 1, s. 2-7.

22. Porównywać to, co porównywalne : wskaźniki HR w efektywnym zarządzaniu personelem / J. Dziok // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 1, s. 42-45.

23. Praca marginalna w kontekście ustalenia ustawodawstwa właściwego z zakresu zabezpieczenia społecznego / T. Bakalarz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 1, s. 32-40.

Praca o znikomej wartości ekonomicznej w systemach zabezpieczenia społecznego państw UE.

24. Przerwy w pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 3, s. 61.

25. Rekrutacja 4.0 : jak efektywnie pozyskiwać kandydatów w erze technologii? // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 1, s. 22-25.

26. Rekrutacja wciąż od nowa : efektywne kanały pozyskiwania pracowników w 2018 r. / E. Bielecki, D. Płatkowska, P. Kwiatkowski // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 1, s. 18-21.

27. Remedium rekrutacyjne : czy test psychologiczny to wystarczająca metoda doboru pracowników? / J. Bogdan // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 1, s. 26-28.

28. Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym u pracodawcy prywatnego / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 1, s. 43-46.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

29. Serwis "Bezpieczniej" - kompendium wiedzy wspomagające profilaktykę zagrożeń fizycznych środowiska pracy / L. Morzyński // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 2, s. 24-26.

30. Stres w pracy personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej - przegląd badań / A. Łuczak, Ł. Baka, A. Najmiec // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 2, s. 6-10.

31. Umowy o podobnym charakterze do kontraktów menedżerskich / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 1, s. 17-24.

32. Ustawa zasiłkowa 2018 z komentarzem : stan prawny na 15 grudnia 2017 r. / koment. A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 2, Dodatek, s. 5-146.

33. Wpływ inwestycji podmiotów z kapitałem zagranicznym na wielkość zatrudnienia / U. Kłosiewicz-Górecka // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 2, s. 60-77.

34. Zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym / E. Łastowiecka-Moras // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 2, s. 16-19.

35. Zgoda pracownika jako podstawa legalizująca gromadzenie przez pracodawcę danych biometrycznych pracownika / M. Bąba // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 1, s. 25-31.