1-5 stycznia 2018

1. Ciąża nie zawsze zapewni ochronę / N. Zięba // Rzeczpospolita. - 2018, nr 3 : 4.01, s. D6.

Ograniczenia ochrony stosunku pracy kobiet w ciąży.

2. Counterproductive work behaviours in an organization and their measurement upon the example of research conducted among employees in the public administration sector in Poland / D. Szostek // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 169-179.

Antyproduktywne zachowania w pracy w organizacji i ich pomiar na przykładzie badania przeprowadzonego wśród pracowników w sektorze administracji publicznej w Polsce.

3. Diagnoza oferty wybranych jednostek certyfikujących / P. Grudowski, A. Wendt // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 6, s. 95-103.

Ocena porównawcza zakresu usług oferowanych przez wybrane jednostki certyfikujące normatywne systemy zarządzania działające na rynku Pomorza Gdańskiego oraz aktualne tendencje związane z certyfikacją systemów zarządzania w Polsce.

4. Dobór rękawic do ochrony przed zagrożeniami występującymi przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych / P. Kropidłowska [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 11, s. 8-12.

5. Dostosowanie Systemów Zarządzania BHP do wytycznych wynikających z normy ISO/DIS 45001.2 / Z. Pawłowska, A. Skład // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 11, s. 13-15.

6. Grzywny za nielegalną pracę wzrosły nawet trzykrotnie / K. Schiffter, J. Lasek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 3 : 4.01, s. C3.

7. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości słabo rozwiniętych obszarów wiejskich / J. Zrobek // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 343-356.

8. Jakość życia w województwie zachodniopomorskim na tle innych województw Polski / E. Mazur-Wierzbicka // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 172-182.

9. Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w Polsce : analiza przestrzenna / M. Klonowska-Matynia // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 309-319.

10. Komunikowanie się jako element wpływający na jakość życia w organizacji / M. Zalewska-Turzyńska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 317-326.

11. Kontrola zarządcza w zarządzaniu biznesem / L. Dorozik, I. Dziedziczak // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 108-117.

12. Kształtowanie wizerunku pracodawcy w Internecie / D. Bednarska-Olejniczak // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 5, s. 44-52.

13. Materialny wymiar jakości życia na przykładzie zachowań konsumpcyjnych młodych mieszkanek Częstochowy / A. Karczewska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 148-161.

14. Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w ujęciu społeczno-ekonomicznym / M. Giezek, R. Iwański // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 287-296.

15. Modern senior in Dobra Commune / E. Sieńko-Awierianów, M. Chudecka, A. Lubkowska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 388-400.

Współczesny senior w gminie Dobra.

16. Nowe tory kolei / M. Jałowiec // Inspektor Pracy. - 2017, nr 11 s. 25-27.

Bezpieczeństwo pracy w branży kolejowej.

17. Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów / M. Rocki // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 156-168.

18. Odliczenia równowartości diet - zasady oraz praktyka ZUS i fiskusa / Ł. Lubicz, A. Surmiak, M. Lasota // Rzeczpospolita. - 2018, nr 3 : 4.01, s. D2-D3.

19. Portfolio oszczędnościowe gospodarstw domowych seniorów / P. Anioła-Mikołajczak // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 5-23.

20. Przywrócenie do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądu / N. Grunwald // Inspektor Pracy. - 2017, nr 11 s. 11-14.

21. Resort rodziny wyjaśnia kolejne wątpliwości / Ł. Prasołek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 3 : 4.01, s. C5.

Interpretacja przepisów dot. 60-minutowej przerwy w pracy, przeznaczonej na lunch lub załatwianie spraw osobistych.

22. "Quality of life Indicators" programs as a component of strategic management / R. Cichocki // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 58-69.

Programy "Wskaźniki jakości życia" jako component zarządzania strategicznego.

23. Samoocena sytuacji dochodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach / S. Kalinowski, M. Kozera-Kowalska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 110-121.

24. Stereotypy a styl życia i zachowania rynkowe osób 65+ / A. Rybowska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 377-387.

25. Substancje konserwujące stosowane w przemyśle kosmetycznym / K. Miranowicz-Dzierżawska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 11, s. 16-20.

Narażenie zawodowe pracowników zatrudnionych przy produkcji kosmetyków na działanie substancji konserwujących.

26. System aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrody szklane, wykorzystujący algorytm rotacyjny / L. Morzyński // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 11, s. 21-25.

Redukcja hałasu m.in w miejscu pracy.

27. Środki ochrony indywidualnej / M. Dudek // Inspektor Pracy. - 2017, nr 11 s. 15-17.

BHP na wysokości.

28. Umowa o pracę a wola stron / A. Lejko // Atest. - 2017, nr 11, s. 61-63.

29. Urlopy zdrowotne zawieszone do odwołania / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 3 : 4.01, s. B1.

Urlopy zdrowotne dla nauczycieli.

30. W nowym roku: wyższa pensja minimalna i kwoty wolne od potrąceń / M. Chrobak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 3 : 4.01, s. D2-D3.

31. W placówkach weterynaryjnych / I. Kaźmierczak // Inspektor Pracy. - 2017, nr 11 s. 22-24.

Czynniki biologiczne.

32. Zadowolenie mieszkańców powiatu wałeckiego z życia zawodowego osobistego w świetle wyników badań / A. Burlita // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 2, s. 47-57.

33. Zastosowanie  marketingu  kompetencji  w  ofertach  pracy - wyniki  badań   /   E.  Więcek-Janka, M. Szafrański  //  Handel Wewnętrzny.  -  2017,  R. 63,  nr 6, s. 372-385.

34. Zmiany demograficzne i ich przestrzenne zróżnicowanie jako czynnik rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2004-2015 / K. Maruszewska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 4, t. 1, s. 330-342.

35. Zniesienie limitu podstawy składek to straty i dla pracownika, i dla pracodawcy / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 3 : 4.01, s. C6.

Omów. projektu ustawy znoszącej górną granicę rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

36. ZUS dofinansuje projekty poprawy bhp, które wygrają w konkursie / A. Kwiatkowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 3 : 4.01, s. C6.

Omów. nowych przepisów dot. prewencji wypadkowej.