18 - 24 grudnia 2017

1. Czynniki determinujące prawdopodobieństwo ujawnienia się wybranych dysfunkcji w zarządzaniu personelem / M. Kunasz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 99-114.

2. Czynniki kształtujące migracje ludności w gminach wiejskich Polski Wschodniej / A. Mantaj, A. Ostromęcki, D. Zając // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 11, s. 74-85.

3. Dialog społeczny, państwo prawa i polityczny populizm. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych - doświadczenia i perspektywy 2016-2017 / P. Skuczyński // Palestra. - 2017, R. 62, nr 11, s. 19-29.

4. Dodatek funkcyjny dla pracownika : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 592-594.

Wyrok SN z 26.7.2017 r., II PK 218/16.

5. Dzietność a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2014 / M. Rękas // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 2(962), s. 71-87.

6. Imigracja zarobkowa w Polsce : stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski / W. Jarecki // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 135-151.

7. Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników - studium przypadku / B. Chomątowska, D. Molek-Winiarska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 175-190.

8. Kulturowy kontekst zmian gospodarczych / E. Cierniak-Szóstak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 3(963), s. 39-53.

M.in. kultura organizacyjna w pracy.

9. Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych / M. Jelonek // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 3(963), s. 123-139.

10. Motywowanie różnorodnego zespołu pracowniczego / A. Jawor-Joniewicz, B. Sajkiewicz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 26-47.

11. Obowiązek informowania pracodawcy o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia w świetle orzecznictwa SN / J. Wratny // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 566-569.

12. Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 611-613.

Wyrok TS z 22.6.2017 r., Federative Nederlandse Vakvereniging i in., C-126/16.

13. Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie wypowiedzenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 588-591.

Wyrok SN z 11.7.2017 r., II PK 227/16.

14. Ograniczone uprawnienie pracodawcy kontrolowania korespondencji internetowej pracownika / A. M. Świątkowski // Palestra. - 2017, R. 62, nr 11, s. 5-18.

15. Opiekunkę zatrudnię od zaraz / A. Rybak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 243 : 15.12, s. A12-A13.

16. Polska to raj podatkowy dla bogatych / A. Patrzylas // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 243 : 15.12, s. A10-A11.

17. Postawy Polaków w wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej / G. Bartkowiak, A. Krugiełka // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 153-174.

18. Prawo pracownika do odmowy wykonania polecenia z powodu powołania się na klauzulę (sprzeciw) sumienia / B. Bury // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 570-577.

19. Procesy starzenia się w środowisku wielkomiejskim w Polsce na początku XXI wieku : wymiar demograficzny i społeczny / A. Urbaniak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 3(963), s. 103-122.

20. Przedsiębiorcy nie chcą zezwoleń sezonowych i szukają sposobu, by od nich uciec / K. Topolska, U. Mirowska-Łokot // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 243 : 15.12, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 49, s. C17-C18.

21. Satysfakcja i zaangażowanie kadry kierowniczej w innowacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań / A. Rakowska, I. Mendryk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 67-80.

22. Staż wymagany do uzyskania świadczenia przedemerytalnego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 601-604.

Wyrok SN z 20.6.2017 r., I UK 282/16.

23. Style uczenia się i umiejętności pracowników w kontekście wybranych segmentów rynku pracy / A. Sitko-Lutek, M. Jakubiak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 81-98.

24. Stypendium z tytułu odbywania szkolenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 598-600.

Wyrok SN z 11.7.2017 r., I UK 296/16.

25. Sytuacja osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą w kontekście obowiązków ubezpieczeniowych i podatkowych / P. Wdowczyk // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 578-581.

26. Szkolenia pracowników jako element zarządzania różnorodnością / A. Winnicka-Wejs // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 49-66.

27. Umorzenie postępowania dyscyplinarnego w NIK : procedura dotycząca mianowanych kontrolerów / R. Padrak // Kontrola Państwowa. - 2017, R. 62, nr 5, s. 27-49.

28. What do we know about the effects of diversity management? : a meta-analysis / D. Turek // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 5-25.

Co wiemy o efektach zarządzania różnorodnością : metaanaliza dotychczasowych działań.

29. Wpływ płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych / H. Kinowska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 4(964), s. 115-133.

30. Wypłata wynagrodzenia w wirtualnej walucie bitcoin / B. Tomanek // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 582-585.

31. Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 614-616.

Wyrok TS z 21.9.2017 r., A-Rosa Flussschiff, C-620/15. Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie.

32. Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012 / J. Bartak, Ł. Jabłoński // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2017, nr 2(962), s. 55-70.

Badania empiryczne w grupie 105 krajów.

33. Zwolnienia grupowe : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 11, s. 607-610.

Wyrok TS z 21.9.2017 r., C-429/16.