11 - 17 grudnia 2017

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w Chorzowie / J. Broncel // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 75-77.

2. Aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2004-2015 / I. Poliwczak // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 9-20.

3. Autonomia i zależność kwalifikacji kontraktów menedżerskich według prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 14-21.

4. Byle do emerytury ... Analiza porównawcza sytuacji bezrobotnych kobiet i mężczyzn 50+ / M. Wojdyło-Preisner // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 38-48.

5. Demografia to największe wyzwanie dla Polski / E. Rafalska ; rozm. J. Ćwiek-Świdecka // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 6-8.

6. Dysproporcje wynagrodzeń według płci w Polsce / M. Nyk // Rynek Pracy / IPISS. - 2017, nr 4, s. 21-29.

7. Emigracja po polsku / A. Kubisiak // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 54-59.

Wpływ emigracji zarobkowej na polski rynek pracy.

8. Europejski filar praw socjalnych - próba sprostania wielorakim wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską / B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 2-7.

Prawa socjalne i prawo pracy w europejskim filarze praw socjalnych.

9. E-urząd pracy? Gdańsk wśród liderów elektronicznej innowacji / Ł. Iwaszkiewicz // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 67-70.

10. Kobiety wciąż dyskryminowane / P. Szumlewicz // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 30-37.

Sytuacja kobiet na rynku pracy.

11. Konstytucyjne uwarunkowania pozbawienia funkcjonariuszy nabytych przywilejów emerytalnych / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 40-42.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

12. Korzystne zmiany w ochronie pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy / D. Figuła // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 73-75.

Ochrona roszczeń pracowniczych - omów. ustawy z 20 lipca 2017 r.

13. Koszty pracy w aspekcie międzynarodowym w latach 2004-2016 / M. Knapińska // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 28-36.

14. Koszty pracy - w jaki sposób można wpłynąć na obniżenie? / M. Łapuszek-Gawron // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 83-87.

15. Kwalifikacje i umiejętności kobiet na rynku pracy na podstawie badań Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2010-2014 / B. Michorowska // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 49-55.

16. Najważniejsze są układy zbiorowe pracy / J. Guz ; rozm. M. Zdancewicz // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 6-10.

Rozmowa z przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).

17. Niania na etacie - poznański sposób na aktywizację kobiet 45+ / A. Kownacka // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 70-74.

Omówienie programu "Niania na etacie" stworzonego i realizowanego przez PUP w Poznaniu w 2015 r., którego celem był aktywny powrót na rynek pracy 15 bezrobotnych kobiet po 45 roku życia, posiadających kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy.

18. Nierówności płci na stanowiskach kierowniczych / M. Sacewicz-Górska // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 61-63.

19. O związkach zawodowych / J. Jończyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 8-12.

20. Ochrona przedemerytalna po reformie wieku emerytalnego / W. Ostaszewski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 35-37.

21. Odnaleźć się na "nowym rynku pracy" / K. Inglot // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 67-69.

Narastające deficyty kadrowe.

22. Podstawa prawna obowiązku pracodawcy wypłaty ryczałtu za nocleg z tytułu podróży służbowej kierowcy w transporcie międzynarodowym - po wyroku TK z 24 listopada 2016 r., K 11/15 / A. Zwolińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 30-35.

23. Precarious Work : current reality and perspectives - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej (Łódź, 23-24 marca 2017 r.) / M. Gajda // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 12-13.

Omów. konf. poświęconej pracy prekaryjnej w aspekcie rynku pracy i prawa pracy.

24. Problemy zatrudnialności i związane z nimi wyzwania / U. Jeruszka // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 11-20.

Problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz podstawowe determinanty.

25. Rodzina 500 plus - powrót kobiet do domu czy nowe szanse na rynku pracy? / M. Druciarek, I. Przybysz // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 56-60.

26. Satysfakcja zawodowa Polaków 2016 - raport z badania / P. Sedlak, P. Jurczak // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 47-53.

27. Sytuacja kobiet na rynku pracy dziś i w przyszłości / A. Ziomek // Rynek Pr. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 64-66.

28. "Wspólna droga do postępu" - studium przypadku zarządzania zasobami ludzkimi w Michelin Polska S.A. / A. Jawor-Joniewicz // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 43-46.

29. Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 38-39.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

30. Zachodniopomorska branża turystyczna w kontekście deficytu pracowników na rynku pracy / A. Frąckiewicz // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 60-66.

31. Zatrudnienie niepracownicze / L. Florek // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 21-27 bibliogr.

Zatrudnienie na podstawie umów prawa cywilnego.

32. Zatrudnienie tymczasowe po nowelizacji / M. Paluszkiewicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 11, s. 22-29.

33. Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich w 2016 roku / D. Figuła // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 4, s. 80-82.

34. Znaczenie kompetencji pedagogicznych i społecznych w zawodzie trenera sportu / M. Buchali // Rynek Pracy. / IPISS. - 2017, nr 3, s. 37-42.