4 - 10 grudnia 2017

1. Deficyt finansów emerytalnych w Polsce i jego podłoże / T. H. Bednarczyk, M. Raszewski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 10, s. 13-19.

2. Dobry czas dla interim menedżerów / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2017, nr 289 : 13.12, s. B8.

Wzrost popytu na kadrę menedżerską na czasowych kontraktach.

3. Efekty wdrażania programu "Gwarancje dla Młodzieży" na polskim rynku pracy / D. Norwiński // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 10, s. 26-32.

4. Ekwiwalent za urlop bez okresu przedawnienia / M. Andrzejewski // Rzeczpospolita. - 2017, nr 290 : 14.12, s. D7.

5. Emocje w pracy radcy prawnego / A. Woroniecka // Rzeczpospolita. - 2017, nr 289 : 13.12, s. F4.

Wyrok Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 r. wydany w sprawie SDI 12/17 dotyczący zarzutów przekroczenia granic wolności słowa i naruszenia godności wykonywanego zawodu.

6. Fiskalne koszty bezrobocia a wydatki na aktywną politykę rynku pracy w Niemczech / K. Nyklewicz // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 103, s. 235-249.

7. Gdzie seniorom żyje się najlepiej? : analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia osób starszych w Polsce / K. Lewandowska-Gwarda, W. Olszewski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 10, s. 7-13.

8. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście racjonalności instrumentalnej i koherencyjnej / M. Litwiński // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2017, R. 79, z. 3, s. 205-212.

9. Inkluzja społeczno-zawodowa osób starszych determinantą realizacji koncepcji srebrnej gospodarki / E. Sobolewska-Poniedziałek // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 103, s. 251-266.

10. Innowacje w aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych / M. Maksim, Z. Wiśniewski // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 10, s. 1-7.

11. Jak Polacy poszukują pracy? - analiza logitowa / P. Kubiak // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 103, s. 193-202.

12. Jak prowadzić zfśs w 2018 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 22, s. 5-81.

13. Lokalne zróżnicowanie średniego kosztu utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej na przykładzie województwa łódzkiego w latach 2013-2016 / J. Gwarda-Żurańska // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 10, s. 33-39.

14. The martial law and its impact on labour relations in Poland / M. Sereryński, D. Skupień // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 102, s. 107-124.

Stan wojenny i jego wpływ na stosunki pracy w Polsce.

15. Najważniejsze obowiązki pracownika samorządowego // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 241 : 13.12, s. C4.

16. Normy dotyczące bezpieczeństwa robotów, systemów zrobotyzowanych i zintegrowanych systemów produkcyjnych / W. Łabanowski // Atest. - 2017, nr 11, s. 30-31.

17. Ocena wyników finansowych firm rodzinnych w kontekście zaangażowania właścicieli w proces zarządzania / B. Socha // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 103, s. 267-282.

18. Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na sytuację na rynku pracy / M. Cicha-Nazarczuk, J. M. Nazarczuk // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 102, s. 173-185.

Rola SSE w redukcji poziomu bezrobocia.

19. Ogólnokrajowa płaca minimalna w Niemczech - zmiana fundamentalna czy marginalna? / M. Moszyński // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 102, s. 215-226.

20. Polscy emeryci nie są biedni / J. Sawulski // Rzeczpospolita. - 2017, nr 288 : 12.12, s. B9.

21. Pracownik przegrywa z dyskryminacją / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 242 : 14.12, s. B1.

22. Rodzice mogą żonglować uprawnieniami / I. Pacholewska-Urgacz // Rzeczpospolita. - 2017, nr 290 : 14.12, s. D2.

Urlop wychowawczy.

23. Ryczałt za nocleg w kabinie pojazdu : wnioski TK i SN nie do pogodzenia / Ł. Kuczkowski, P. Koczara // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 242 : 14.12, s. C4.

24. Rynek pracy wobec globalizacji, transgraniczności procesów biznesowych i kryzysu ekonomicznego / S. M. Szukalski // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 102, s. 259-272.

25. Skutki finansowe obniżenia wieku emerytalnego wobec zasady zdefiniowanej składki / K. Berrahal // Polityka Społeczna. - 2017, R. 44, nr 10, s. 19-25.

26. Ubezpieczenia społeczne nie zawsze tam, gdzie praca / M. Zabawska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 290 : 14.12, s. D4.

27. Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną / P. Wąż // Atest. - 2017, nr 11, s. 13-16.

Odmowa objęcia pracownika ochroną ubezpieczeniową z powodu uznania umowy o pracę za pozorną.

28. Współpraca ludzi z robotami wymaga szczególnej uwagi w kwestiach bezpieczeństwa / M. Michalski // Atest. - 2017, nr 11, s. 20-21.

29. Zmiany struktury pracujących w Polsce w kontekście budowy gospodarki innowacyjnej / E. Żmurkow-Poteralska // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 103, s. 311-328.

30. Znaczenie funkcji ochronnej prawa pracy i rola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie jej realizacji / I. Jakubowska // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2017, T. 103, s. 45-59.

Ustalanie istnienia stosunku pracy przez PIP w sytuacji zawarcia umowy cywilnoprawnej na warunkach umowy o pracę.

31. ZUS, wbrew sądom, nadal nie zalicza do emerytury okresów bez składek / R. Sadlik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 242 : 14.12, s. C7.