27 listopada - 3 grudnia 2017

1. Bhp w kopalni - prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne w podziemnych zakładach górniczych / A. Wrońska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 5-7.

2. Bhp w przemyśle gumowym / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 11-13.

3. Bhp w salonie odnowy biologicznej / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 16-18.

4. Element redukcji ryzyka / K. Okseniuk // Inspektor Pracy. - 2017, nr 10 s. 22-25.

5. Gabinet stomatologiczny - najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 30-33.

6. Ile monitoringu pracownika w miejscu jego pracy / P. Pakuła-Gawarecka, J. Łabuz // Rzeczpospolita. - 2017, nr 279 : 01.12, s. D7.

7. Jak ocenić czy pracownik pracuje na wysokości i jakiego zabezpieczenia wymaga podczas tej pracy? / A. Hodyr // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 24-25.

8. Karta charakterystyki w służbie bhp / A. Łuczak. - Cz. 1-5 // Atest. - 2016, nr 7, s. 4-6 ; nr 10, s. 24-26 ; 2017, nr 1, s. 29-30 ; nr 10, s. 25 ; nr 11, s. 52-53.

Obowiązujące akty prawne dotyczące Karty charakterystyki, dokumentu informującego o zagrożeniach chemicznych w przedsiębiorstwach. Cz. 2: Klasyfikacja i oznakowanie produktu.Cz. 3: Sekcja 3 - skład/informacja o składnikach.- Cz. 4: Postepowanie w sytuacjach awaryjnych - narażenie zdrowia, pożar, uwolnienie do środowiska. Cz. 5: Magazynowanie substancji i mieszanin chemicznych.

9. Każdy grosz na 500 plus. Tak umiera fundusz alimentacyjny / M. Kolińska-Dąbrowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 280 : 2-3.12, s. 4.

10. Kobiecy a męski styl kierowania w kontekście różnic osobowościowych / M. Kraczla // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 9, s. 46-52.

11. Kryteria przestrzenne, czasowe i funkcjonalne / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 40-41.

Orzecznictwo SN dotyczące wypadku przy pracy.

12. Nie bójmy się robotów / M. Duszczyk // Rzeczpospolita. - 2017, nr 284 : 07.12, s. B6.

13. Ocena ryzyka zawodowego dla lekarza stomatologa // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 26-29.

14. Odzież robocza na zimę - zastosowanie dobrej włókniny ocieplającej gwarancją komfortu i ciepła w okresie jesienno-zimowym / P. Głowski // Atest. - 2017, nr 10, s. 26-27.

15. Ogrzewanie w budynkach wielkokubaturowych / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 34-35.

Wymagania dotyczące utrzymania określonej temperatury na stanowisku pracy.

16. Polisa dla pracownika z korzyścią dla pracodawcy / A. Ochremiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 235 : 05.12, s. F3.

17. Poradnik ochrony przeciwpożarowej / K. T. Kociołek. - Cz. 1-11 // Atest. - 2016, nr 1, s. 26-27 ; nr 2, s. 32-33 ; nr 4, s. 54-56 ; nr 5, s. 59-60 ; nr 7, s. 28-29 ; nr 8, s. 25-26 ; nr 10, s. 42-43, nr 11, s. 33-34 ; 2017, nr 1, s. 66-67 ; nr 4, s. 33 ; nr 5, s. 38-40 ; nr 10, s. 66-67.

18. Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym piersią / T. Musialik // Inspektor Pracy. - 2017, nr 10 s. 11-14.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017 r. poz. 796).

19. Przed nami dłuższy czas pracy - 251 dnia i 2008 godzin / Ł. Prasołek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 237 : 07.12, s. C3-C5.

20. Przewóz towarów niebezpiecznych / D. Smoliński // Inspektor Pracy. - 2017, nr 10 s. 26-30.

21. Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego / L. Zieliński // Atest. - 2017, nr 7, s. 42-43 ; nr 10, s. 32-33.

22. Rozdmuchany problem niedoboru pracowników? / G. Siemionczyk // Rzeczpospolita. - 2017, nr 284 : 07.12, s. B5.

23. S jak siedzisko / Z. Jóźwiak. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 9, s. 18-21 ; nr 10, s. 42-45

24. Szczepienia ochronne dla wybranych grup zawodowych / D. Veltzé // Atest. - 2017, nr 10, s. 29-31.

25. Szkolenia z zakresu pracy na wysokości - teraźniejszość i możliwości / P. Górski // Atest. - 2017, nr 10, s. 18-20.

26. Środki ochrony zbiorowej / M. Dudek // Inspektor Pracy. - 2017, nr 10 s. 20-21.

Bhp na wysokości.

27. Środowisko pracy personelu medycznego / M. Tarczoń. - Cz. 1-3 // Atest. - 2017, nr 3, s. 13-16 ; nr 4, s. 50-53 ; nr 10, s. 50-53.

Cz. 1. Czynniki fizyczne ; Cz. 2. Czynniki chemiczne ; Cz. 3. Czynniki biologiczne.

28. Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - jak prawidłowo udokumentować wypoczynek dzieci i młodzieży? / U. Piechota // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 22-23.

29. W 2018 roku wyższa pensja minimalna i stawka godzinowa / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 237 : 07.12, s. C6-C8.

30. W przyszłym roku niższe ekwiwalenty za jeden dzień urlopu / Ł. Prasołek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 237 : 07.12, s. C9.

31. Wypadek jako zdarzenie oczekiwane / A. Lelekała // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 14-15.

32. Zmiana czasu z letniego na zimowy a rozliczenie czasu pracy / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 10, s. 20-21.