20 - 26 listopada 2017

1. Audyt, to brzmi groźnie...: jak przygotować i przeprowadzić firmę przez audyt organizacyjny? / W. Matysiak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 50-54.

2. Dlaczego KRUS? / M. Podstawka // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2016, nr 60, s. 9-24.

3. Do biegu, gotowi, gra! : mechanizmy ze świata gier wspierające zarządzanie ludźmi / K. Filarski, D. Pazura // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 56-59.

4. Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. W stronę obligatoryjności czy dobrowolności? Głos w dyskusji / W. Nagel // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2016, nr 60, s. 121-134.

5. Doskonalenie w rozwoju : dlaczego warto stosować coaching w biznesie? / S. Gołuchowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 72-75.

Metoda rozwojowa dedykowana menedżerom.

6. Do "turkusu" trzeba dojrzeć! : czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo? / N. Kirov, N. Kirova // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 18-23.

Turkus - kolor oznaczający poziom rozwoju w koncepcji Frederica Laloux.

7. Granice prywatności : zarządzanie pracownikami z poszanowaniem ich strefy osobistej / R. Korach // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 36-40.

8. Ile naprawdę zarabiamy? / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 273 : 24.11, s. 16.

9. Jak poskromić własnego gremlina : praktyczny poradnik zwiększania odporności psychicznej / A. Syrek-Kosowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 76-80.

10. Jeszcze w sprawie ubezpieczeniowego charakteru rolniczego ubezpieczenia społecznego / D. Puślecki // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2016, nr 60, s. 98-120.

11. Kolory komunikacji : umiejętne rozwiązywanie konfliktów w różnych typach organizacji / E. Mażul // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 22-26.

12. Komunikacyjna (r)ewolucja : jak informować pracowników o zmianach zachodzących w firmie? / M. Kantowicz-Gdańska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 18-21.

13. Kontrakt menedżerski : czyli cywilnoprawna umowa o świadczenie usług / K. Kamińska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 82-85.

14. Kto tylko może idzie na emeryturę / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 273 : 24.11, s. 17.

15. Myśl projektowo : zobacz biznes oczami swojego klienta / N. Hofman // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 60-63.

16. Na łączach : webinarium jako efektywne narzędzie szkoleń i komunikcji / S. Pietrzyk, M. Zalewska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 28-31.

17. Najlepsi w Polsce i Europie : priorytety i wyzwania pracodawców certyfikowanych w programie Top Employers / O. Niziołek // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 62-65.

18. (Nie)świadomy lider : jak mózg i biologia determinują wyniki naszego postępowania wobec współpracowników i partnerów biznesowych? / N. Kirov, J. B. Bączek // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 24-27.

19. Odpowiedzialność? Nie, dziękuję : w jaki sposób rozwijać samodzielność pracowników? / M. Wykrotka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 58-61.

20. Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia społecznego rolników / A. Wilmowska-Pietruszyńska // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2016, nr 60, s. 79-97.

21. Plan pracy z intensywną połową grudnia / M. Rotkiewicz // Rzeczpospolita. - 2017, nr 278 : 30.11, s. D3.

22. Pokonywanie barier : jak przygotować firmę do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami? / A. Sznajder // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 52-57.

23. Prostowanie ścieżek : jak budować relacje i zachęcać ludzi do tego, by zrobili to, co jest nam potrzebne? / A. Maruda-Sperczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 48-51.

24. Rozliczanie z wartości : strategia HRM w firmie Everest Finanse - studium przypadku / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 72-75.

25. Specyfika rolnictwa jako przyczyna wyodrębnienia organizacyjnego ubezpieczenia społecznego rolników / B. Wierzbowski // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2016, nr 60, s. 61-78.

26. Talenty lidera : jak stać się świadomym przywódcą? / N. Kirova // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 64-67.

27. Ustrojowe uwarunkowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego / B. Jeżyńska // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2016, nr 60, s. 43-60.

28. W przyszłym roku wzrosną emerytury przyznane z urzędu / K. Małecka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 232 : 30.11, s. D1.

29. Warto złożyć wniosek o przeliczenie już pobieranej emerytury / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 232 : 30.11, s. D2.

30. Wrażliwe zbiory danych : rola działów HR w ochronie danych osobowych pracowników oraz wdrożeniu RODO / E. Jagiełło, P. Szymczak-Kamińska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 85-88.

31. Wyższy poziom pracownika : o zapomnianych potrzebach, które niszczą człowieka i jego efektywność / A. Tkaczyk // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 10, s. 42-46.

32. Zarządzaj ludźmi, a nie pokoleniami : czy różnice w generacjach pracowników naprawdę istnieją? / P. Prokopowicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 38-42.

33. Zyskowne transakcje handlowe : jak przełożyć strategię sprzedaży na pracę handlowców? / A. Grostal // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 11, s. 44-48.