6 - 12 listopada 2017

1. Bezrobocie wśród osób młodych na wielkopolskim rynku pracy / B. Kalinowska-Sufinowicz // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 5, s. 176-189.

2. Ciągle jeszcze można przejść na emeryturę częściową / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 222 : 16.11, s. D2.

3. Ciężarna cudzoziemka z umową, ale bez świadczenia pracy / oprac. J. Sztabińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 222 : 16.11, s. C2.

4. Dwoje we mnie : eksploracja i opis struktury tożsamości profesjonalnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu / B. Sławecki // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 27-46.

Wymiar merytoryczny, dydaktyczny i pedagogiczny struktury tożsamości nauczycieli akademickich.

5. Kierunki kształcenia absolwentów szkół wyższych a zmiany na rynku pracy w Wielkopolsce / A. Mrozińska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 5, s. 190-207.

6. Koncepcja i realia oceniania nauczycieli akademickich przez studentów / P. Banaszyk // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 155-164.

7. Krótkie wyjazdy - kiedy podróż służbowa, a kiedy oddelegowanie / A. Szady-Ślaska, P. Karolak // Rzeczpospolita. - 2017, nr 266 : 16.11, s. D4.

8. Naukowiec czy dydaktyk? : Wyniki badania relacji między zaangażowaniem naukowym a aktywnością dydaktyczną doktorantów / O. Shelst // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 138-154.

9. Nie każdy uraz na terenie firmy jest skutkiem wypadku przy pracy / J. Niedzielska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 264 : 14.11, s. F3.

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy - prawne aspekty.

10. Niski poziom wiedzy a wyrazista postawa Polaków wobec ubezpieczeń społecznych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / D. Owczarek // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 1, s. 153-170.

11. Nowe składki od etatów i zleceń / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2017, nr 262 : 10.11, s. C5.

Pracownicze plany kapitałowe.

12. Polacy za granicą czekają na dobre oferty w kraju / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2017, nr 265 : 15.11, s. B11.

13. Popularyzowanie wiedzy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / A. Szybkie // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 1, s. 139-151.

14. Popularyzowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych / B. Owsiak // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 1, s. 79-138.

15. Postawa pracowników naukowo-dydaktycznych wobec obowiązków i ról zawodowych a zarządzanie kadrą akademicką na uczelni ekonomicznej / J. Schmidt // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 7-26.

16. Pracownik jak podejrzany? Spokojnie, kodeks pracy chroni nieufnych / D. Dörre-Kolasa // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 222 : 16.11, s. C6.

17. Procykliczność wydajności pracy w regionach Polski / S. Kuźmar // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 5, s. 158-175.

18. Program "Za życiem" to też zmiany w prawie pracy. Ułatwienia dla pracowników, ale już nie dla firm / W. Zając, M. Macyszyn // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 222 : 16.11, s. C3.

19. Retirement savings in an ageing society : for sustainable development / D. Walczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 6, s. 100-113.

Oszczędności emerytalne w starzejącym się społeczeństwie w aspekcie rozwoju zrównoważonego.

20. Rząd chce nauczyć urzędników etyki / A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 221 : 15.11, s. B1.

21. Satysfakcja z pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz doktorantów / A. Metelski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 86-99.

22. Świadomość ryzyka społecznego jako podstawa wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych / T. Szumlicz // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 1, s. 3-16.

23. Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich a oczekiwania studentów związane ze studiami ekonomicznymi / A. Andrzejczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 47-66.

24. Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a ich kompetencje do nauczania / A. Wach-Kąkolewicz // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 67-85.

25. Uratować emerytury Polaków / A. Rzońca // Rzeczpospolita. - 2017, nr 265 : 15.11, s. B13.

26. Wykorzystanie czasu pracy przez nauczycieli akademickich (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) / M. Olejniczak, A. Andrzejczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 118-137.

27. Zaangażowanie biznesowe pracowników naukowych (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) / J. Furmańczyk, J. Kaźmierczyk // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 3, s. 100-117.

28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w mediach, media o ZUS: kształtowanie wizerunku instytucji i wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych / M. Mrozowski // Ubezpieczenia Społeczne. - 2017, nr 1, s. 49-78.

29. Zmiana pokoleniowa na rynku pracy w turystyce / M. Bednarska, A. Grobelna // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 4, s. 104-125.

Wpływ różnic pokoleniowych na znaczenie wartości związanych z pracą w gospodarce turystycznej.

30. Zróżnicowanie natężenia zagranicznych migracji ludności (na przykładzie województw w Polsce) / K. Woźniak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 5, s. 139-157.

31. Zróżnicowanie skali poziomej segregacji zawodowej według płci w krajach OECD / W. Domagała // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2017, Vol. 5, nr 5, s. 123-138.

Struktura zawodowa według płci.